Advertisement

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözen Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalı bir aracın aksamlarının fare tarafından kemirilmesi nedeniyle sigorta şirketinin, 18 bin liralık tazminatı ödemesine karar verdi.

Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları çözen Sigorta Tahkim Komisyonu'na, kasko sigortası teminatında yer almayan konularda ilginç başvurular geldiğini kaydetti.

Son zamanlarda araca giren kedi ya da farenin verdiği zararın karşılanmasıyla ilgili çokça başvuru aldıklarını ifade eden Karacan, şunları söyledi:

''Başvurulardan birinde, aracın hareket etmemesi üzerine oto teknisyeni tarafından yapılan incelemede, aracın kablolarının fare tarafından kemirilmesi üzerine sigortalı aracın hasar gördüğü anlaşılıyor. Sigorta kuruluşu tarafından yaptırılan ekspertiz incelemesi neticesinde de aynı durumun tespit ediliyor, ancak sigorta kuruluşu tarafından hasar tazminatı talebi Kasko Sigorta Genel Şartlarına uymadığı gerekçesiyle reddediliyor.

Hakem incelemesi sonucunda, uyuşmazlık konusu olayda sigortalının hasarın meydana gelmesinde ne kastı ve ne de ağır kusuru söz konusu olduğu, hasarın önceden öngörülemeyen ve gerek sigortalıya ve gerekse sigortacıya atfı mümkün olan bir sebeple meydana gelmediği, gerek Kasko Sigortası Genel Şartları'nda ve gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğünün asıl, buna karşılık sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğü dışında kalan hallerin istisnai ve tahdidi olarak düzenlendiği, uyuşmazlık konusu, 'kemirgen bir hayvanın sigortalı aracın motor aksamına zarar vermesi' hasarının da sigorta teminatı kapsamında kabul edilmesi sonucuna varıldı. Sigorta şirketinin, 18 bin liralık tazminatı ödemesine karar verdi.''-''Uyuşmazlıklar 4 ayda çözülüyor''

Karacan, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun maksimum 4 ay içinde hakemlerin uyuşmazlığı çözmesi gerektiğini belirterek, komisyonun, sigorta şirketi ve sigortalılar arasında uzlaştırıcı bir görevinin de bulunduğunu kaydetti.

ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ''arabuluculuk'', ''ombudsmanlık'' isimleriyle yer aldığını ifade eden Karacan, Anglo Sakson ülkelerinde bu uygulamanın gelişmiş durumda olduğunu ve uyuşmazlıkların yüzde 90'ının ombudsman aracılığıyla çözüldüğünü söyledi.

Karacan, uyuşmazlıklarla ilgili en fazla başvurunun yüzde 48 ile Marmara Bölgesi'nden geldiğini anlatarak, ''Her geçen yıl başvuru sayısında yüzde 40-50 artış yaşanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu komisyonun sektör sorunlarını çözmede öncelikli kurum olacağına inanıyorum. Bu sistemin oturmasıyla yılda 25-30 bin sigorta davasına bakan mahkemelerin yükünün azalacağını düşünüyorum'' diye konuştu.

Farenin araç aksamlarını kemirmesiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözerek, örnek uygulamalar geliştirileceğini aktaran Karacan, bunun hem şirketlere hem de sigortalılara yol gösterici olacağını söyledi.

AA