Advertisement

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), televizyon ve radyo yayınlarına ait reklam zamanlarını 3 (üç) yıl süreyle satılığa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki yayımlanan ilana göre, TRT'nin televizyon ve radyo yayınlarına ait reklam zamanları 3 (üç) yıl süreyle, kapalı teklif alma usulüyle satılacak.

İhaleye teklifler, en geç 3 Ekim günü saat 10.00'a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi'ne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhaleye teklif verecek olanlar, ihale dokümanını 2 bin 500 lira karşılığında TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü'nden alabilecek.

İhale 3 Ekim günü saat 10.00'da, TRT Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası'nda yapılacak.