Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapan şirketlerin kuruluşunda Ziraat Bankası'na 80 bin euro yatırılması şartı kaldırıldı.

Hazine Müsteşarlığı'nın, ''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde, dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapabilen anonim şirketlerin kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenleyen tebliğin, ''faaliyet konusu'' başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle söz konusu şirketlerin ödenmiş sermaye asgari sınırı 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi. Tebliğe eklenen geçici maddeyle şirketlere 30 Eylül 2012 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmiş sermayelerini 500 bin liraya yükseltmeleri için süre tanındı.-Ziraat Bankası'na yatırılan 80 bin euro

Tebliğde yapılan değişiklikle dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapan şirketlerin kuruluşunda Ziraat Bankası'na 80 bin euro yatırılması şartı kaldırıldı.

Buna göre, söz konusu şirketler tarafından Ziraat Bankası'nın ''Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar'' hesabına yatırılmış bulunan dövizlerin iade işlemleri, 30 Eylül 2012 tarihinden itibaren 180 gün içinde Ziraat Bankası tarafından sonuçlandırılacak.

Bu arada şirket kurucuları, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı suçlarından hüküm giymemiş olacaklar.

Tebliğin ''faaliyet izni'' başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle de faaliyete ara verme süresi 90 günden 120 güne çıkarıldı. Buna göre, şube izin belgesinin veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete aralıksız 120 gün veya daha fazla süreyle ara verilmesi halinde faaliyet izni ve şube izin belgesi iptal edilecek.