Advertisement

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1.34 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlar aylık yüzde 1.34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise aylık yüzde 0.93 oranında artış gösterdi.

İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2012 yılı eylül ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 10.78, toptan fiyatlar yüzde 6.94 oranında artış kaydetti.

Söz konusu indekslerde yirmi dört aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2012 yılı eylül ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9.58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 10.73 oranında arttı.

Eylül ayında yeni eğitim yılının başlaması ile giyim harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerdeki fİyat artışları, şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan resmi zamlar, petrol ürünlerinde yapılan yukarı yönlü fiyat ayarlamaları bu ayki enflasyon üzerinde etkili oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2012 ağustos ayında yüzde 0,85 oranında artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, eylül ayında yüzde 1,34 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında yeni eğitim yılının başlaması ile giyim harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerdeki fiyat artışları, şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan resmi zamlar, petrol ürünlerinde yapılan yukarı yönlü fiyat ayarlamaları bu ayki enflasyon üzerinde etkili oldu.

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 4,12, giyimde yüzde 4,11, diğer harcamalarda yüzde 4,09, konutta yüzde 2,50, ev eşyasında yüzde 1,34, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,43 oranında artış, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,07, gıda harcamalarında ise yüzde 0,19 oranında azalış yaşandı.

2011 yılı Eylül ayında yüzde 6,10 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2012 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,78 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2011 Kasım ayından sonra girdiği artış eğilimini devam ettirerek 2012 Eylül ayında yüzde 9,58 olarak gerçekleşti.

-Toptan fiyatlar yüzde 0,93 arttı-

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2012 Ağustos ayında yüzde 0,76 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi eylül ayında yüzde 0,93 oranında artış gösterdi.

Gıda, inşaat, işlenmemiş maddeler ile kimyevi maddeler gruplarında yer alan bazı ürünlerdeki maliyet kaynaklı fiyat artışlarının yanı sıra akaryakıt ürünlerine yapılan fiyat ayarlamaları bu ay ki enflasyonunu ana nedenini oluşturdu.

Eylül ayında inşaat malzemelerinde yüzde 1,33, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,13, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,04, madenlerde yüzde 0,98, gıdada yüzde 0,082, kimyevi maddelerde yüzde 0,63, mensucat grubunda ise yüzde 0,15 oranında artış kaydedildi.

Yıllık fiyat artış oranı, 2012 yılı Eylül ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,94, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 10,73 olarak gerçekleşti.

-İTO'nun değerlendirmesi...-

İTO'nun değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'ndeki borç krizine ilişkin gelişmelerin ekonominin seyrini belirlemeye ve etkilemeye eylül ayında da devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Avro Bölgesi'ndeki bu gelişmeler ticaret ve finansman kanalları ile küresel ekonomiyi olumsuz etkilemiş, Türkiye'de olduğu gibi bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme beklenenin altında gerçekleşti. Dünyadaki bu gelişmeler sürerken Türkiye'de sıkı para politikası uygulamalarına devam edildi.

Ekonomik büyümede genele yayılan yavaşlama ile birlikte kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim indeksindeki artış hızının yıllık bazda gerilemesi, cari açıktaki iyileşmenin istenilen seviyede gerçekleşmemesi, reel kesim güven indeksinin iyimserlik düzeyinin mayıs ayından itibarin azalması enflasyonu şekillendirecek kriterler olarak dikkat çekiyor. Ayrıca yurt dışı kaynaklı enerji, emtia ve madenler piyasalarında oluşabilecek fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde belirleyici rol oynamaya devam edebileceği düşünülüyor.''