Advertisement

Araştırma kuruluşu GfK'nın Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre 1,2 puan artış kaydederek 88,3 puana yükseldi.

GfK'dan yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2012'de 87.1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 1.2 puan artarak 88,3 puana çıktı. Terör, şehitler ve Suriye'de yaşanan olaylar Eylül ayının öne çıkan konu başlıkları oldu.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında, Eylül'de gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 5,7 puan artarak 106 puana ulaştı. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0.3 puan artarak 106,6 puana yükseldi. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti ise 1.8 puan artarak 87.9 olurken, tasarruf eğilimi 3 puan azalarak 52.7 olarak izlendi.

-Avrupa ülkelerindeki Tüketici Güven Endeksi

Tüm AB üye ve aday ülkelerinde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven Endeksi'ne bakıldığında, Eylül 2012'de AB Tüketici Güven Endeksi 1,3 puan azaldı. Ülkelere bakıldığında ise İspanya'da 2.9 puan artış olurken, Bulgaristan'da 3.3, Fransa'da 2.3, Almanya'da 1.5, İtalya'da 0.8 ve İngiltere'de 0.6 puanlık düşüş görüldü.

-Hesaplama yöntemi

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''İşsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks sıfırdan 200'e kadar değer aralığına sahip bulunuyor. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranlarının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın Tüketici Araştırması'nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK Türkiye yürütüyor.