Advertisement

İhracat beklentisi bu yılın dördüncü çeyreği için, geçen yılın aynı dönemine göre 19,8 puan düştü.

Ekonomi Bakanlığı'nın Dış Ticaret Beklenti Anketi, 2012 yılı dördüncü çeyrek beklentileri yayımlandı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre 15,8 puan azaldı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 111,6 olan endeks, dördüncü çeyrekte 95,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılanlara, 2012 yılının dördüncü çeyreğindeki beklentilerle ilgili üçüncü çeyreğe göre, endekse dahil edilen tüm sorular, gelecek üç aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentiler, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ile son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorular yöneltildi.

İhracat Beklenti Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyrettiği ortaya çıktı. Buna bağlı olarak, ihracat beklenti endeksi 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 19,8 puan altına geriledi. Endeks 2011 yılı dördüncü çeyreğinde 115,6 seviyesindeydi.

Bu yılın 4. çeyreğinde, Avrupa ülkeleri, Çin, Türkmenistan, Kazakistan, Singapur, Hindistan gibi diğer Asya ülkeleri ile Amerika Kıtası ülkelerine yapılan ihracatın artacağı beklentisi güçlenerek sürerken, Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri'ne yapılan ihracatın artacağı beklentisi zayıflayarak devam etti.

Firmaların kendi sektörlerinin ihracatlarına ve pazar paylarına ilişkin artış beklentisi bir önceki çeyreğe göre güçlenerek sürerken, ihracat sipariş düzeylerindeki artış beklentisi zayıflayarak, birim ihracat fiyatına ilişkin düşüş beklentisi yerini artış beklentisine bıraktı.

-2012 yılının dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre ithalat beklentisi düştü-

Ankette İthalat Beklenti Endeksi, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre 9,1 puan azaldı. 2012 yılının üçüncü çeyreğinde 111,2 olan endeks, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde, üçüncü çeyreğe göre, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine, birim ithalat fiyatı beklentisine, mevcut ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Öte yandan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ve birim ithalat fiyatı beklentisine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlardayken, mevcut ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düştü.

Buna bağlı olarak, İthalat Beklenti Endeksi 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 0,7 puan üzerine yükseldi.

Avrupa ülkeleri, Amerika Kıtası ülkeleri ile Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi Diğer Asya ülkelerinden yapılan ithalatın artacağı beklentisi, önceki çeyreklere göre zayıflayarak sürdü.

Afrika ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'nden gelecek çeyrekte yapılacak ithalatın azalacağına ilişkin beklentiler zayıflarken, Ortadoğu ülkelerinden ithalatın artacağı beklentisi yerini düşüş beklentisine bıraktı.

2012 yılının dördüncü çeyreğinde, firmaların kendi sektörlerinin ithalatına ilişkin artış beklentileri son iki çeyreğe göre düştü.

Birim ithalat fiyatının artacağı beklentisi, büyük bir düşüşün yaşandığı üçüncü çeyreğe göre güçlendi.

Halihazırda normal üstü ithalat sipariş düzeyine sahip firmaların yoğunluğu son çeyreğe kıyasla azalırken, söz konusu dönemde mevcut siparişlerinin normal altı seviyede olduğunu belirten firma yüzdesi son çeyreğe göre arttı.