Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın Ocak-Eylül döneminde bütçe açığının 14,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek, ''Ocak-Eylül 2012 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları'', ''2012 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini'' ve ''2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'' konularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, krizin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinin, potansiyel büyüme trendinin çok altında bir performans gösterdiğini söyledi.

Şimşek, Avro Bölgesi'ndeki krizin küresel büyümeyi aşağıya doğru çektiğini, Türkiye ekonomisine yansımalarının da olumsuz olduğunu ifade etti.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığını, geçen yıl bütçe hazırlanırken yüzde 4'lük bir büyüme öngördüklerini hatırlatan Şimşek, AB'deki krizin derinleşmesi, Türkiye'nin AB'ye ihracatındaki düşüş, bölgedeki gelişmelerin tüketim ve yatırımlara yansıması ve yumuşak inişi başarmak için alınan tedbirlerin büyüme kompozisyonunu, rakamsal olarak büyüme tahminini etkilediğini vurguladı.

Büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye revize ettiklerini anımsatan Şimşek, büyüme kompozisyonuna bakıldığında net ihracat kaynaklı olduğunu bildirdi.

Şimşek, yüzde 3,2'lik büyüme oranını küçümsememek gerektiğini belirterek, bölgedeki gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyüme oranının yüzde 2'ler civarında olduğuna işaret etti.

''Bölgedeki kargaşayı, AB'deki derin krizi dikkate alırsanız, aslında Türkiye'nin performansı makul düzeyde görülebilir'' diyen Şimşek, sert bir iniş yaşanmadan, alınan tedbirlerle büyümeyi ve cari açığı makul seviyelere çekme çabasının önemli ölçüde başarılı olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek, cari açığın geçen yıl Ekim ayında 79 milyar dolar seviyesine çıktığını, şu an 59 milyar dolar seviyesine indiğini belirterek, Türkiye'nin brüt enerji ithalatının 58,8 milyar dolar olduğunu, enerji ithalatı çıkarıldığında neredeyse ithalatın sıfırlandığını, net enerji ithalatı dikkate alındığında ise cari açığın 7 milyar dolar civarında hesaplandığını ifade etti.

Geçen yıl petrol fiyatlarının 110 dolar civarında olduğunu, yılın başından bu yana 112 doları bulduğunu belirten Şimşek, ''Enerji fiyatlarının yukarı doğru bir seyir içinde olması bizim performansımızı olumsuz etkilese de cari açık anlamında hedeflerimizden daha iyi noktadayız'' dedi.

Şimşek, enflasyonun alınan tedbirlerle geçen yıla göre önemli bir düşüş yaşayacağını belirterek, her ne kadar hedeften uzak olsa da yıl sonu için yüzde 7,4'lük öngörünün geçen yıla göre önemli bir düşüşe işaret ettiğini vurguladı.

Bütçe açığında bir sapma olduğunu, buna rağmen kamu borç stokunun milli gelire oranının geçen yılki yaklaşık yüzde 39 seviyesinden, bu yıl yaklaşık yüzde 36,5'e inmesini öngördüklerini anlatan Şimşek, ''Maastricht kriterindeki genel devlet açığı yüzde 3, Türkiye'de bu sene bu sapmaya rağmen açık yüzde 1,6. Türkiye'nin brüt kamu borç stokunun milli gelire oranı, Maastricht kriterleri olan yüzde 60'ın 24 puan altındadır'' dedi.

-''Ocak-Eylül döneminde bütçe açığını 14,4 milyar lira olarak görüyoruz''-

Bakan Şimşek, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı genel değerlendirmenin ardından bu yılın 9 ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde bütçe açığını 14,4 milyar lira olarak gördüklerini ifade eden Şimşek, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Şimşek, geçen yıl ilk 9 ayda bütçenin 234 milyon lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın da 35 milyar lira olduğunu hatırlatarak, ''Çok açık bir şekilde bu sene geçen seneye göre bütçe performansında kötüleşme söz konusu, hedeflerden sapma söz konusu'' dedi.

Bu durumun birçok sebebi olduğunu ifade eden Şimşek, bazı harcama kalemlerinde öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen artışların baş rolü oynadığını kaydetti.

Şimşek, gelirlerde beklenenin altında bir performans olsa da yıl sonunu, gelir anlamında bütçe hedeflerine paralel bir noktada bitireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

''Bütçe giderleri ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,8 oranında artarak 258 milyar liraya çıkmış, bütçe gelirleri yüzde 10,2 oranında artarak 243,7 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe giderlerine baktığımızda Ocak-Eylül döneminde faiz hariç harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında artarak 218,5 milyar liraya çıkmış, faiz harcamalarıysa yüzde 13,7 oranında artarak 39,5 milyar lira olmuştur.

Bütçe gelirlerine baktığımızda ilk 9 aylık dönemde geçen senenin aynı dönemine oranla gelirlerin sadece yüzde 7,2 oranında arttığını görüyoruz. Bu enflasyonun altında bir vergi gelir artış oranıdır. Bunun da sebepleri açık aslında. İlk 9 ayda ÖTV gelirlerindeki yıllık artış yüzde 7,5, dahilde alınan KDV yüzde 2,7 artmıştır. İthalde alınan KDV ise gelir olarak bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı. Esas itibariyle Türkiye ekonomisindeki iç talebin zayıf olmasıyla doğrudan doğruya ilişkilidir. Yumuşak iniş süreciyle ilişkilidir. Büyümenin kompozisyonuyla ilişkilidir. Bu aslında, bu düzeyde öngörmediğimiz bir husustur. Geçen sene Türkiye ağırlıklı olarak iç talep ekseninde büyüyordu, bu sene ise net ihracat.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe giderlerinin 362,7 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 329,2 milyar lira, bütçe açığının 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 15,5 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Şimşek, ''Ocak-Eylül 2012 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2012 Yıl sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı''na ilişkin düzenlediği basın toplantısında 2012 yılı için bütçe açığı öngörülerini 21,1 milyar liradan 33,5 milyar liraya revize ettiklerini hatırlattı.

Benzer şekilde merkez yönetim bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının da yüzde 1,5'ten yüzde 2,3'e çıkmasını öngördüklerini anlatan Şimşek, bunun da 0,8 puanlık bir sapmaya karşılık geldiğini ifade etti.

2012 yılı bütçesi yıl sonu gerçekleşme tahminlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, bu yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 362,7 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 329,2 milyar lira, bütçe açığının 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın 15,5 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Başlangıç bütçesine oranla bütçe giderlerinin yüzde 3,3 yüksek, olduğunu dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

''Bu artışın kaynakları nedir diye sorabilirsiniz. Bir, yatırımlarda tabii ki ilave harcama söz konusu. Özellikle ulaştırma altyapısında. Mal ve hizmet alım giderlerinde başlangıç ödeneğine göre bir artış söz konusu. Bunların hepsinini sebepleri var. Detaylara girmek istemiyorum. Personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödediğimiz primler... Bunları çok tartıştık zaten. Yine sermaye transferleri... Burada özellikle 1,3 milyar liralık bir artış söz konusu. Bunun tek sebebi var. Biz Van depreminde yaraların sarılması için geçen sene 2 milyar lira kaynak vermiştik. Bu sene ilaveten 1,3 milyar liralık deprem konutlarının yapımına yönelik aktardığımız bir kaynak söz konusu. Mahalli idare paylarında bir artış söz konusu. Esas itibariyle buralarda harcamalarda sapma söz konusu.''

-Gelirlerde ciddi bir sapma yok-

Bütçe gelirlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Şimşek, vergi gelirlerinde başlangıç tahminine göre sadece binde 2 sapma yaşandığını belirtti.

Gelirlerin genel olarak bütçe hedeflerine paralel gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, ''Özelleştirmedeki nispeten düşük performansa rağmen, ekonomideki büyümenin kompozisyonundaki olumsuzluklara rağmen, büyümenin bizim öngörümüzün altında olmasına rağmen bütçe gelirlerinde çok ciddi bir sapma söz konusu değil'' dedi.

-2013 yılı bütçesi-

2013 yılı bütçesine konu olan temel makro ekonomik büyükleri de hatırlatan Şimşek, gelecek yıl GSYH büyüklüğünü 1 trilyon 571 milyar lira olarak öngördüklerini belirtti.

Şimşek, söz konusu yılda reel büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 5,3, yıllık TÜFE'nin 5,3, ihracatın 158 milyar dolar, ithalatın da 253 milyar dolar olarak hedeflendiğini hatırlattı.

Özellikle istihdamın son yıllarda güçlü bir şekilde artmasının büyümeyi desteklediğini kaydeden Şimşek, sözlerini şeyle sürdürdü:

''Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranlarının hala kanuni yeterlilik oranlarının neredeyse iki katından fazla olmasından dolayı aslında bilanço genişlemesine imkan var. Enflasyondaki düşüş trendi ile birlikte para politikasından gelecek ilave destekle iç talebin bir miktar canlanması ihtimalini bu anlamda yüksek görüyoruz. Ben Merkez Bankamızın ne yapacağını öngörme işinde değilim. Ben sadece diyorum ki enflasyondaki düşüşle birlikte böyle bir yapı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla büyük resme baktığımız zaman, bir sağlıklı bir bankacılık sektörü var. İki, bu ekonomi istihdam yaratabilen bir ekonomidir. Son yıllarda muazzam istihdam oluşturmuştur. Üçüncü olarak özellikle kentsel dönüşüm bence önemli bir konu. Çünkü gerek 2B olsun, gerekse kentsel dönüşüme başlayacak olmamız. Yine bazı sektörlere nispeten canlılık getirebilir.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılı toplam bütçe giderlerinin yaklaşık 404 milyar lira, toplam bütçe gelirlerini 370,1 milyar lira, bütçe açığını da 33,9 milyar lira olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Şimşek, ''Ocak-Eylül 2012 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2012 Yıl sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı''na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öncü göstergelere bakıldığı zaman dünya ekonomisinde son çeyrekten itibaren önemli bir iyileşme yaşanabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Şimşek, Avro Bölgesi'nde alınan tedbirler, ABD'de seçimlerin tamamlanacak olması gibi gelişmelerin bir miktar iyimserlik havası yarattığını, buna karşın bazı risklerin de var olduğunu dile getirdi.

2013 yılı bütçe tahminleri hakkında da bilgi veren Şimşek, gelecek yıl için bütçe giderlerini 404 milyar lira, faiz hariç giderleri 351 milyar lira, bütçe gelirlerini 370,1 milyar lira, vergi gelirlerini 317,9 milyar lira, bütçe açığını 33,9 milyar lira, faiz dışı fazlayı ise 19,1 milyar lira olarak öngördüklerini ifade etti.

Bu çerçevede 2013 yılı bütçe giderlerinin 2012 yılı sonu gerçekleşme tahminine göre harcamaların yüzde 11,4, bütçe gelirlerinin de yüzde 12,4 artacağını tahmin ettiklerini kaydeden Şimşek, benzer şekilde vergi gelirlerinin de yüzde 14 artacağını öngördüklerini dile getirdi.

Bu sene düşük bazlı bir gelir noktasında bulunulduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

''Gelir anlamında hedefleri tutturduk ama büyümenin kompozisyonundan kaynaklanan bir ivme gelecek. Birtakım tedbirler aldık. Bu tedbirler esas 2013 yılında etkisini gösterecek. Bunun dışında özellikle Maliye Bakanlığı olarak gerek kayıtdışılıkla mücadele konusunda, gerek 2B'den gelecek 4,8 milyar lira, gerek özelleştirmeden 4 milyar lira... Bu rakamlar bütün bunları da içeriyor. O açıdan baktığınız zaman aslında bu artışları makul görüyoruz.''

-Bütçe giderleri-

Bütçe açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl yüzde 2,2 olacağını belirten Şimşek, bu sene aynı oranın yüzde 2,3 olarak tahmin edildiğini kaydetti.

2013 bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı hakkında da bilgi veren Şimşek, 403 milyar 988 milyon lira olarak belirlenen söz konusu gider içinde merkezi bütçeden yapılan personel giderlerinin 97,2 milyar lira, personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak prim ödemelerinin 16,8 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Mal ve hizmet alım giderlerinin 33,4 milyar lira olacağını ifade eden Şimşek, faiz giderlerinin 53 milyar lira, cari transferlerin 151,3 milyar lira, sermaye giderlerinin 33,5 milyar lira, sermaye transferinin 5,1 milyar lira, borç vermenin 11,1 milyar lira, yedek ödeneklerin 2,5 milyar lira olacağını bildirdi.

-En büyük pay eğitim ve sağlığa-

2013 bütçesinin Türk Milleti'ne hizmet bütçesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bütçede en büyük payı eğitime veriyoruz. 2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan payın 11,3 milyar lira olduğunu hatırlayın. 2013 yılında eğitime 68,1 milyar liralık kaynak ayıracağız. Yani neredeyse 6 kattan fazla artış söz konusu. Bu rakam 2012'ye oranla yüzde 20,7'lik bir artışı ifade etmektedir. Biz özellikle hükümetlerimiz döneminde eğitime ayırdığımız bu kaynaklar ile eğitime erişim ve okullaşma oranlarını ciddi bir şekilde artırıyoruz, destekliyoruz. Eğitim bizim en büyük önceliğimiz.''

Bütçeden sağlığa ayrılan pay hakkında da konuşan Şimşek, gelecek yıl için 64,7 milyar liralık sağlık ödeneği ayırdıklarını kaydetti. Şimşek, bu rakamın 2012'ye göre 7,4 milyar liralık bir artışa karşılık geldiğine dikkati çekti.

Eğitime ayrılan paydaki artışın enflasyon öngörüsünün 4 katı, aynı oranın sağlık için 2,5 katı olduğuna işaret eden Şimşek, ''Dolayısıyla biz eğitimi ve sağlığa öncelik verdik'' dedi.

Gelecek yıl yatırım ödeneklerinin yüzde 20 artacağını ve toplamda 39,2 milyar liraya çıkarılacağını anlatan Şimşek, söz konusu kaynakların altyapı projeleri öncelikli olarak harcanacağını dile getirdi.

Çiftçiye yapılan doğrudan desteği yüzde 25 artırdıklarını ve tarımsal destekleri yaklaşık 9 milyar liraya çıkardıklarını belirten Şimşek, 2013 yılında hiçbir kesimi enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Fakirleri de bütçe hazırlanırken unutmadıklarını kaydeden Şimşek, sosyal hizmetler ve yardımlar bütçesini 17,2 milyar lira olarak öngördüklerini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin kriz döneminde bile yoksul, engelli, işsiz kesim dahil bütün kesimlere kaynak transferinde bulunduğunu belirtti.

Bütçe gelirlerinin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Şimşek, gelirleri 370 milyar lira olarak öngördüklerini kaydetti.

Vergi gelirlerini 318 milyar, vergi dışı gelirleri de 52 milyar lira olarak tahmin ettiklerini anlatan Şimşek, vergi gelirlerinin alt kalemleri açısından bakıldığında gelir vergisini 63 milyar lira, kurumlar vergisinin 29 milyar lira, ÖTV'nin 83 milyar lira, dahilde alınan KDV'nin 36 milyar lira, ithalattan alınan KDV'nin ise 61 milyar lira olarak öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013'de harcamaları kontrol altına almaya yönelik tedbirler alınacağını belirtirken, ''Gelir artırıcı tedbirleri aldık, peki harcama ayağında bir şey yapıyor muyuz? Evet, işin sürprizi burada. Bütçe Kanun Tasarısı'na bakarsanız göreceksiniz, geçen seneye göre harcamaları kontrol altına almaya yönelik çok ciddi tedbirler söz konusu'' dedi.

Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ''Ocak-Eylül 2012 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları'', ''2012 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini'' ve ''2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'' hakkında bilgi veren Şimşek, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Gelir Vergisi Kanun Taslağı'nın şu anda Bakanlar Kurulu'nda olduğunu hatırlatan Şimşek, burada amaçlarının uzun vadede mükelleflerin tamamının vergi vermesini sağlamak olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin ''Yeni Anayasa hazırlıkları sırasında asgari ücrette verginin kaldırılmasına yönelik bir niyet beyanı oldu, teknik olarak asgari ücretin vergi dışı bırakılması mümkün mü?'' şeklindeki sorusu üzerine Şimşek, asgari ücret tartışmalarına girmek istemediğini belirterek, ''Ama Anayasa'nın asgari ücret vergilerini de içerecek detayda olması bize özgü bir süreç. Yani birçok ülkenin anayasası sadece temel hak ve özgürlükleri sıralar, devletin temel yapısını ifade eder. Geriye kalan bütün düzenlemeler kanunla yapılır'' diye konuştu.

Bu konuda Maliye Bakanlığı ile herhangi bir istişarede bulunulmadığını ifade eden Şimşek, bu nedenle bütçede bunu dikkate almadıklarını bildirdi.

Asgari ücretteki vergi yükü hakkında bilgi veren Şimşek, evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu bir asgari ücretlinin sıfır gelir vergisi ödediğine dikkati çekti. Bakan Şimşek, asgari ücretteki gelir vergisi oranının yüzde 0,7 ile yüzde 5,3 arasında değiştiğini belirterek, ''Bunun ötesine geçilir mi? Bu Meclisimizin vereceği karar, şu an itibariyle böyle bir şeyi öngörmüyoruz'' dedi.

-Petrol fiyatları-

Bir gazetecinin, ''Bütçede ham petrol varil fiyatı 110 dolar öngörülmüş, fiyatların bu rakamların üzerine çıkmasını bir risk olarak görüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna Bakan Şimşek, petrol fiyatlarıyla ilgili rakamların kendi tahminleri olmadığını, tamamen uluslararası kuruluşların öngörülerine dayalı olduğunu söyledi.

Şimşek, farklı senaryoların olabileceğini, çünkü ekonominin canlı bir organizma gibi olduğunu belirterek, ''Şartlar değiştiği zaman ona uyum sağlamak üzere gerekli politika tedbirlerini alırız'' diye konuştu.

-Özelleştirme gelirleri-

2012 yıl sonu bütçe tahminlerinde özelleştirmeden ilave bir gelir öngörmediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, şu an itibariyle Halkbank, başka bir ikincil halka arz veya blok satıştan, bütçe için ilave gelir öngörmediklerini vurguladı.

''Aslında bütçe gelir performansı, eğer özelleştirme hedeflerimiz tutsaydı, bugünkü düzeyden farklı olurdu'' diyen Şimşek, 11 milyar dolarlık özelleştirme uygulamasının şirketlerin bir kısmının hesabını iyi yapamaması ya da uluslararası finans şartlarının elvermemesi nedeniyle sonuçlamadığını hatırlattı.

-''8'inci maddeyi iyi inceleyin''-

Maliye Bakanı, ''Gelir artırıcı tedbirleri gördük, peki harcama ayağında tedbirler söz konusu olacak mı?'' şeklindeki soruya, şunları söyledi:

''Gelir artırıcı tedbirleri aldık, peki harcama ayağında bir şey yapıyor musunuz? Evet, işin sürprizi burada. Bütçe Kanun Tasarısı'na bakarsanız göreceksiniz, geçen seneye göre harcamaları kontrol altına almaya yönelik çok ciddi tedbirler söz konusu. Özellikle 8'inci maddeyi iyi incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o maddeyle biz aslında ödenek üstü harcama ortaya çıkmamasını çok ciddi şekilde kontrol altına alıyoruz. O konuda bir adım atıyoruz. İkincisi bununla yetinmeyeceğiz, belki ortak bir kamu harcamaları kontrolüne yönelik kurumsal altyapı kuracağız. Bu kurumsal altyapının desteklenmesi için belki dışarıdan bir gözlükle harcamaların tamamının gözden geçirildiği süreci başlatacağız, uluslararası bazı kuruluşlarla.''

Bakan Şimşek, halen Başbakanlık'ta bulunan Taşıt Kanunu'nun hayata geçirilmesine yönelik süreci hızlandıracaklarını, bina ve araba kiralamasına kadar mal ve hizmet alımlarında kurumların her türlü harcamasının zapturapt altına alınacağını bildirdi.

Sosyal güvenlik sistemindeki harcamaların artışına dikkat çeken Şimşek, bu konuda da çalışmalar olduğunu fakat ne kadarının TBMM'de yasalaşacağını bilemediğini söyledi. Şimşek, ''Çok açık ve net olarak söylüyorum, şu anda dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu başka hiçbir ülke yok ama Türkiye'de bu hala devam ediyor. Diğer ülkeleri bilmiyorum ama 34 OECD ülkesinde ortalama emeklilik yaşı 64-65'tir, bazı ülkelerde 67'dir'' dedi.

-Futbolda şike davası-

''Maliye Bakanlığı'nın futbolda şike davasına itiraz ettiği'' yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Şimşek, tarafı açıkça belli olmayan davalarda kanuna göre Hazine'nin muhatap kabul edildiğini hatırlatarak, ''O nedenle mahkeme kararı bizim İstanbul'da bulunan Muhakemat Müdürlüğümüze tebliğ edilmiş. Burada açıkça tarafı belli olmayan bir dava söz konusu. Muhakemat Müdürlüğü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na görüşünü sormuş. Bu arada 7 günlük temyiz süresi var. Müdürlük (bunu kaçırmayalım) diye ihtiyaten başvuruda bulunmuş. Gençlik ve Spor Bakanlığı (biz burada taraf değiliz, buna gerek yok) derse, zaten bu ihtiyati bir başvurudur, geri çekilebilir'' yanıtını verdi.

-Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı

Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı'nın bütçeye ek yük getirip getirmeyeceğine yönelik bir soru üzerine Şimşek, Anayasa değişikliği olsaydı ve daha önceki takvim geçerli , 2013 yılının sadece 2 ayına denk geleceğini, burada da 610 milyon liralık bütçenin bulunduğunu söyledi. Şimşek, ''Benim bahsettiğim 4 milyar liralık yük tam yıl etkisiydi'' dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılında kamuya öngördükleri toplam personel alımının 79 bin kişi olduğunu bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2012 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2012 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine sigara zammı zamanlamasına ilişkin yorum yapmak istemediğini ifade eden Şimşek, zaten TBMM kapanmadan en az enflasyon kadar maktu vergilerin artışına ilişkin otomatik bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Sigara üreticisi firmalara uyarıda bulunan Şimşek, ''Firmalarımız yanlış hesap içerisine girmesinler, fiktif bir takım işlemler yapmasınlar. Ben daha önce de uyarmıştım. Vergi denetimi kurumumuzda bu konuda talimat açık ve net. Yani biz gerekeni yaparız'' diye konuştu.

Bakan Şimşek, Suriyeli mülteciler için şu ana kadar bütçeden yaklaşık 400 milyon lira kaynak aktardıklarını belirterek, ancak il özel idarelerinin ve belediyelerin yani devletin genel harcamalarının muhtemelen bundan daha fazla olduğunu söyledi.

''ÖTV gelirleriniz çok iyimser'' şeklinde yapılan değerlendirmeye karşılık olarak da Şimşek, buna yönelik tedbir aldıklarını, gelecek yıl büyümenin önemli ölçüde iç talep kaynaklı olacağını öngördüklerini belirterek, ÖTV ve KDV'ye ilişkin tahminlerinin tutarlı ve gerçekçi olduğunu kaydetti.

Son yıllarda yatırımlar için ayırdıkları ödeneğin epey üzerinde yatırım yapıldığını ifade eden Şimşek, eğitimi, sağlığı ve altyapıyı önceliklendirmiş bir hükümet olduklarını bildirdi.

-Bakan Şimşek'ten sanayicilerden gelen eleştirilere yanıt-

Bakan Şimşek, bir başka soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu:

''İş alemi bizi öngörüsüzlükle suçluyorsa ben şunu söyleyeyim, bütün uluslararası kuruluşlar, 2011 yılında, 2012'ye ilişkin yapılan tahminlerini aşağı doğru ciddi şekilde revize ettiler. Biz yılın başından itibaren hep şunu söyledik, 'bu yıl nispeten belirsizliklerin fazla olduğu bir senedir.' Avro Bölgesi'ndeki sıkıntıların derin olduğunu gördüğümüz için, yapısal olduğunu gördüğümüz için biz bu çerçevede hep bir ihtiyatlı bir resim ortaya koyduk.''

Küresel krizin bir finans krizi olarak başladığını ama Avrupa gibi siyasi idareden yoksun bir bölgede yapısal bir soruna dönüştüğünü ve belki 10 yılları alacak bir sürece girdiğini anlatan Şimşek, ''Bunun da kontrolünü bizden beklemeyin. Ama şu bir gerçek, Türkiye'nin Avro Bölgesi'ne ihracatı yüzde 9,4 düşmese, bu sene çok daha farklı bir büyüme, sanayi üretimi ve istihdam rakamlarıyla bile karşı karşıya olabilirdik'' dedi.

Makro açıdan baktıkları zaman bu bütçelerin bir takım siyasi tercihleri içerdiğini ancak ekonomik istikrarın sekteye uğramaması için mali disipline hep öncelik verdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

''Bu hem milletimizin hayrınadır, hem de iş aleminin hayrınadır. Eğer bugün küresel anlamda yaşanan sıkıntıların, yani maliye açısından, bütçe açısından, borç dinamikleri açısından konuşuyorum. Eğer Türkiye'de bu sorunlar yaşanmıyorsa Türkiye'ye ilişkin bu kaygılar yoksa bizim hep bu ihtiyatlı yaklaşımımız, mali disipline verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye çok farklı noktalarda olabilirdi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak gelir tahminlerinde ihtiyatlı olduklarını ve genelde bunu tutturduklarını kaydetti.

-Personel alımı-

Gelecek yıl personel alımlarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Şimşek, şunları söyledi:

''Bütçe Kanunu'na göre emekli olanların yerine yani 100 kişi emekli oluyorsa en fazla 50 kişi işe alınabiliyor. Bu konuda da belki ilave yetki alıp bu oranla da aşağı doğru oynama konusunda adım atabiliriz. Bizim şu an itibariyle kamuya öngördüğümüz toplam personel alımı, açıktan atama 79 bin kişi. Bu kontenjan. Bunun 14 bini üniversiteler için. Merkezi hükümet için üniversiteleri bir kenara bırakırsak milli eğitim ağırlık olmak üzere, Sağlık, Adalet, İçişleri bakanlıklarını dikkate aldığınız zaman 65 bin kişiden bahsediyoruz.''

Bakan Şimşek, daha sonra hayırlı olsun dileğinde bulunarak 197 kamu idaresinin bütçesinin yer aldığı 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısını törenle bağlayarak Başbakanlık'a gönderdi.

BU HABERE YORUM YAZ
 
16 Ekim 2012 Salı, 12:30 Misafir o kadar zam yapıldı. hala düşmediği gibi yükseliyor. bu demektir ki yakında yeni zamlara hazır olun...