Advertisement

Turkcell ‘in 2012 yılının üçünçü çeyreğine ilişkin açıklamış olduğu 571 milyon TL net kar, 576 milyon TL olan ortalama analist tahminine hemen hemen paralel geldi. Dönem için kaydedilen 2,752 milyar TL satış geliri ise beklentinin %1 üzerinde gerçekleşti. Turkcell’in bu dönemki faiz, vergi ve amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 912 milyon TL oldu. FAVÖK tutarı 865 milyon TL olan analist tahminin oldukça üzerinde geldi. Yüksek gelen FAVÖK tutarı ile birlikte FAVÖK marjı ise çeyreksel bazda 2,7 puan artarak % 33,1’e yükseldi.
 
Satış gelirleri çeyreksel ve yıllık bazda sırası ile %7,3 ve % 8,9 artan Turkcell’deki gelir artışında mobil genişbant gelirlerindeki hızlı büyümenin devam etmesi etkili oldu. Ayrıca geçtiğimiz gün Avea’da da gördüğümüz mobil segmentteki fiyatlama bazlı rekabetin ılımlı hale gelmesinin, aylık ortalama abone gelirine (ARPU) pozitif yansıması Turkcell’de de görüldü. ARPU seviyesi mevsimsel fiyatlama davranışın da etkisi ile önceki çeyreğe kıyasla % 6 yükseldi. Yıllık bazda ise % 4,3 artarak 22,0 TL oldu. Turkcell’in abone sayısı çeyreksel bazda yaklaşık 500 bin adet artış gösterdi. Abone artışının faturalı abone ağırlık olması ile faturalı abonelerin toplam abonelere oranı 1 puan artarak % 36,6’ya ulaştı.

Yurtdışı iştirakler de hesaba katıldığında Turkcell Grup’un abone sayısı çeyreksel bazda 2,3 milyon artışla 68,1 milyon adet oldu. Superonline ise hem gelir hem de karlılık açısından grup finansallarına yaptığı katkıyı sürdürdü. Geliri çeyreksel ve yıllık bazda sırasıyla %15,1 ve % 50,7 ile yükseliş gösteren Superonline’ın FAVÖK marjı ise önceki çeyreğe kıyasla 2,2 puan artışla % 22,3 oldu. Superonline’ın toplam gelir içerisindeki payı %10,6’ya yükseldi.

Karlılık artmasına karşın net karı baskılayan unsur ise iştirak A-Tel’e ilişkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarda kayda alınan 72,3 milyon TL tutarındaki değer düşüklüğü oldu. Açıklanan 3. Çeyrek finansalları ile birlikte Turkcell yılsonu beklentilerini de bir miktar yükseltti. Turkcell Grup Operasyonel Sonuçlarına İlişkin Basın Bülteni’nde Genel Müdür Süreyya Ciliv’in notunda, 2012 yılı için gelirlerin 10,3-10,4 milyar TL aralığında, FAVÖK tutarının da 3,1-3,2 milyar TL aralığında gerçekleşmesini beklendiği vurgulandı.

Bloomberg HT Araştırma Bölümü

Cihan Başkal

cbaskal@bloomberght.com

BU HABERE YORUM YAZ
 
20 Ekim 2012 Cumartesi, 10:14 Misafir rekabetin gelire olan ektisis yok denecek kadar az turkcell kalite farkini koruyor