Advertisement

Türkiye'nin bu yılki turizm gelirinin 23 milyar 500 bin dolara ulaşması beklenirken, 2013 yılı toplam turizm geliri de 25 milyar 400 milyon dolar olarak öngörüldü.

AA muhabirinin 2013 Yılı Programı'ndaki verilerden yaptığı derlemeye göre, uluslararası turizm talebi 2001-2011 döneminde yüzde 46,9, aynı dönemde turizm geliri yüzde 118,2 arttı.

Geçen yıl uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 990 milyon kişi, turizm gelirleri de yüzde 11,1 artarak 1 trilyon 30 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl, dünyadaki turist sayısının yüzde 4,6 artış göstererek 1 milyar 35 milyon kişiye, turizm harcamalarının da yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 75 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan Turizm 2020 Yılı Vizyonu çalışmasında, 2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,6 milyar kişi, toplam turizm gelirinin ise 2 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'nın 717 milyon kişi ile en çok turist çeken bölge olmayı sürdüreceği, ancak dünya turizminden 2000 yılında ortalama yüzde 57 pay alan Avrupa turizminin 2012 yılında yüzde 50, 2020 yılında ise yüzde 46 pay alacağı öngörülüyor.

-Türkiye'ye en çok Alman turist geliyor-

2011 yılı itibarıyla Türkiye, dünyada turist girişleri açısından yüzde 3,2, turizm gelirleri açısından ise yüzde 2,2 payla en büyük 20 turizm varış noktası içinde turist girişleri açısından 6'ncı, turizm gelirleri açısından 12'inci sırada yer alıyor. Türkiye, Avrupa turizm pazarında turist girişlerinde yüzde 6,2, turizm gelirlerinde ise yüzde 5 paya sahip durumda.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 54,4'ü OECD, yüzde 21,3'ü Rusya Federasyonu'nun da dahil olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden geliyor. 2011 yılında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 15,3 ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 11 ile ikinci, İngiltere ise yüzde 8,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Bu yıl sonu itibariyle Türkiye'ye gelen turist sayısının 31,8 milyon kişi, turizm gelirlerinin ise 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak sayısının 710 bin, belediye belgeli yatak sayısının ise 503 bin olacağı, yatırım aşamasındaki 271 bin yatakla birlikte toplam yatak kapasitesinin 1,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

-Yurt dışına çıkışlar azaldı-

Bu arada, geçen yıl 6 milyon 282 bin vatandaş yurt dışına çıkarken, bu yıl bu sayının 6 milyon 160 binde kalacağı ve yurt dışına çıkan kişi sayısının yüzde 2 azalacağı tahmin ediliyor.

Turizm giderlerinin de bu yıl 2011 yılına göre yüzde 14,6 oranında gerileyerek 4 milyar 250 milyon dolarda kalacağı öngörüldü. Önümüzdeki yıl ise yurt dışına çıkan vatandaş sayısının yüzde 3,9, turizm giderlerinin de yüzde 3,5 artacağı tahmin edildi.

-Temel amaç ve hedefler-

Programda, turizm sektöründe, küreselleşmenin ortaya koyduğu dinamikleri barındıran, ülkeye daha çok turist gelmesinin yanı sıra hizmet kalitesini artırmaya çalışan, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, ülkemiz turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun olarak, golf, termal, kongre, kruvaziyer, sağlık turizmini ve eko-turizmi ön plana çıkaran bir yapının oluşturulmasının temel amaç olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak sayısının 725 bin, belediye belgeli yatak sayısının ise 500 bin olarak gerçekleşeceği, Türkiye'ye gelen turist sayısının 33 bin milyon kişi, turizm gelirinin ise 25,4 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

Türkiye'de turizm sektöründeki gelişme tahminleri şöyle:

 

                                                                  2011     2012     2013             (2012/2013 Yüzde)
                               Ortalama artış

Yurda Gelen Yabancı Sayısı (bin kişi)             31.456   31.800   33.000                    3,8

Yurt Dışına Çıkan Vatandaş Sayısı (bin kişi)      6.282    6.160     6.400                    3,9

Turizm Geliri (milyon ABD Doları)                   23.020   23.500   25.400                    8,1

Turizm Gideri (milyon ABD Doları)                    4.976    4.250     4.400                    3,5