Advertisement

Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, 2012'nin Kasım, Aralık ile 2013'ün Ocak aylarında 33,8 milyar lira borç ödeyecek, 25,8 milyar lira da borçlanacak

01 Kasım 2012 Perşembe, 07:50 Güncelleme: 01 Kasım 2012 Perşembe, 07:50

Hazine, 2012'nin Kasım, Aralık ile 2013'ün Ocak aylarında 33,8 milyar lira borç ödeyecek, 25,8 milyar lira da borçlanacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın 2012 Kasım-2013 Ocak dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, Hazine, bu dönemde 25,8 milyar lira tutarında iç borçlanmaya giderken, söz konusu dönemde dış borçlanma yapmayacak.

Hazine, Kasım ayında 5, Aralık ayında 1 ve 2013 Ocak ayında da 5 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.

Hazine, Kasım ayında 13 milyar lira, Aralık ayında 1,2 milyar lira, 2013 yılı Ocak ayında ise 11,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının 2012 yılı Kasım, Aralık-2013 yılı Ocak dönemi İç Borçlanma Stratejisi açıklandı.

Buna göre Hazine, Kasım ayında 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 13 milyar liralık, Aralık ayında ayında 1,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1,2 milyar liralık, 2013 yılı Ocak ayında ise 13 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,6 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Kasım'daki borçlanmanın 8,9 milyar lirası piyasaya, 4,1 milyar lirası da kamuya yapılacak satışlardan oluşacak. Aralık ayında da borçlanmanın 800 milyon lirası piyasaya 400 milyon lirası da kamuya yapılacak. 2013 yılı Ocak ayındaki 11,6 milyar liralık borçlanmanın 9,7 milyar lirası piyasaya, 1,9 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Kasım'da 20,6 milyar lira, Aralık'ta 2,2 milyar lira, 2013 yılı Ocak ayında 16,8 milyar lira olmak üzere, söz konusu dönemde toplam 39,6 milyar lira tutarında ödeme yapılacak. Bu ödemenin 33,8 milyar lirası iç borç servisinden oluşacak.

Kasım ayında 1,4 milyar lira, Aralık ayında 700 milyon lira, 2013 yılı Ocak ayında da 3,8 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar liralık dış borç servisi yapılacak.

Hazine bu dönemde toplam 25,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Hazine gelecek yıl 188,6 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı gelişmeleri ve 2013 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı.

Buna göre, Hazine, gelecek yıl 139,6 milyar lira anapara ve 49 milyar lira faiz olmak üzere toplam 188,6 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirecek. Borç servisinin 172,1 milyar lirasının iç borç, 16,5 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 143,2 milyar liralık kısmı piyasaya yapılacak ödemelerden, 28,9 milyar liralık kısmı ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacak.

Geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından sağlanacak finansmana ek olarak Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 13,7 milyar lira dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek diğer finansman toplamının da 24,3 milyar lira seviyesinde olması bekleniyor.

Bu öngörüler doğrultusunda, 2013 yılında 150,6 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 87,5 olması öngörülüyor.

Önümüzdeki yıl 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu senetlerin, toplam sabit kuponlu borçlanma içerisindeki ağırlığı dengeli bir şekilde artırılacak.

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı gelişmeleri ve 2013 öngörülerini içeren Hazine Finansman Programını açıkladı.

Bu yılın gelişmelerinin aktarıldığı Programa göre, geçen yıl 44,7 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, bu yıl Ocak-Ekim döneminde 58,8 aya uzadı, aynı dönemde sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti yüzde 9,05 olarak gerçekleşti.

İç borç stoku içerisindeki Döviz cinsi senetlerin tamamı itfa edildi. Yatırımcı tabanının genişletilmesi çalışmaları kapsamında, ilk defa iç piyasada 1,6 milyar lira, uluslararası piyasada ise 1,5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Geleneksel eurobond piyasasında gerçekleştirilen ABD Doları cinsinden üç ayrı tahvil ihracı ile toplam 3,5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

2011 yılında yapılan borçlanmanın ardından, 2012 yılında da yen cinsinden tahvil ihracıyla Japon piyasasından 90 milyar yen karşılığı 1,1 milyar ABD Doları tutarında borçlanma gerçekleştirildi. Böylelikle geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,1 milyar ABD Doları tutarında kaynak sağlandı.

Üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisine ilişkin anlaşma çerçevesinde Dünya Bankası'ndan 455,4 milyon avro tutarında program kredisi sağlandı.

Bu gelişmeler çerçevesinde, toplam iç borç çevirme oranının 2012 yılının tamamında yüzde 83,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

-2013 Yılı İç Borçlanma Stratejisi-

Hazinenin programda, 2003 yılından itibaren stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası sonucunda kamu borç stokunun likidite, faiz ve döviz kuru risklerine karşı hassasiyetinin önemli ölçüde azaltıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda; likidite riskinin ölçülmesinde kullanılan ''vadesi bir yıl içerisinde dolacak iç borcun toplam iç borç stoku içindeki payı''nın, 2003 yılında yüzde 42 olan seviyesinden, bu yılın Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 28'e gerilediği belirtilen programda, şunlar kaydedildi:

''Faiz riskinin bir göstergesi olarak izlenen 'faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun TL cinsi borç stoku içindeki payı', 2003 yılında yüzde 94 iken 2012 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 68 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2003 yılı başında yüzde 58 olan 'Döviz cinsi/endeksli borcun merkezi yönetim borç stoku' içerisindeki payı ise 2012 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 27 seviyesine düşmüştür.'

2013 yılında da uygulamasına devam edilecek olan stratejik ölçütlerin ana unsurlarının da yer aldığı programa göre, ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payı azaltılacak.

Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulacak.

TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payı azaltılacak, iç borçlanma TL cinsinden yapılacak.

Söz konusu stratejik ölçütler çerçevesinde 2013 yılında, 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu senetlerin, toplam sabit kuponlu borçlanma içerisindeki ağırlığı dengeli bir şekilde artırılacak, ihalelere endeksli değişken kuponlu tahvil itfaları, piyasa koşullarına bağlı olarak büyük oranda sabit kuponlu senet ihraçları ile çevrilecek.-2013 yılı ihraç planı-2013 yılında iç borçlanma işlemleri, şu ihraç planı çerçevesinde gerçekleştirilecek:

''2, 5 ve 10 yıl vadeli TL cinsinden sabit kuponlu gösterge tahviller düzenli olarak her ay ihraç edilecek. TL cinsinden kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli değişken kuponlu tahviller ile 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilecek. TL cinsinden kira sertifikalarının, Şubat ve Ağustos aylarında ihraç edilmesi planlanmaktadır. Piyasa katılımcılarının ilave talebi ise ayrıca değerlendirilecek.

Daha uzun vadelerde TL cinsi tahvil ihracı imkanları da değerlendirilebilecek. Piyasa koşullarının uygun olması durumunda, yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek. Gerekli görüldüğü takdirde nakit yönetimi amaçlı olarak 'Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik'te yer alan finansman araçları kullanılabilecek. Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek. İhalelere ilişkin detaylar, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacak.''

Hazine'nin 2013 yılına ilişkin borç servisi döviz-faiz kompozisyonu şöyle: (milyar TL)                                                               TL Cinsi           Döviz Cinsi        Toplam1-İç Borç Servisi                                       172,1               0,0                 172,1

Sabit                                                            110,6               0,0                110,6

Değişken                                                       61,4               0,0                   61,4

Anapara                                                       130,8               0,0                130,8

Sabit                                                               87,5               0,0                  87,5

Değişken                                                        43,3               0,0                  43,3

Faiz                                                                 41,3               0,0                  41,3

Sabit                                                               23,2               0,0                  23,2

Değişken                                                        18,1               0,0                  18,1

2-Dış Borç Servisi                                           0,0             16,5                  16,5

Sabit                                                                  0,0            11,2                   11,2
 
Değişken                                                           0,0               5,3                     5,3

Anapara                                                             0,0               8,8                     8,8

Sabit                                                                   0,0               4,3                    4,3

Değişken                                                            0,0               4,5                    4,5

Faiz                                                                     0,0               7,7                    7,7

Sabit                                                                   0,0                6,9                   6,9

Değişken                                                            0,0                0,8                   0,8

-Toplam Borç Servisi                                     172,1             16,5               188,6

Sabit                                                                110,6             11,2               121,9

Değişken                                                           61,4                5,3                 66,8

Anapara                                                           130,8                8,8               139,6

Sabit                                                                   87,5                4,3                 91,8

Değişken                                                            43,3                 4,5                47,8

Faiz                                                                     41,3                 7,7                49,0

Sabit                                                                   23,2                 6,9                30,0

Değişken                                                            18,1                 0,8                19,0ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 93.623 -1,72
USD/TRY 5,8919 -0,40
EUR/TRY 6,5147 -0,23
EUR/USD 1,1054 0,18
FAİZ 16,31 3,03
ALTIN/ONS 1.486,81 0,39
BRENT 58,92 0,31
© haberturk.com
Yukarı