Advertisement

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de güçlü büyüme performansının devam ettiğini belirtirken, 2012-2017 döneminde OECD ülkelerinde ortalama büyüme beklentisinin yüzde 2,4, Türkiye'de ise yüzde 5,2 olduğunu bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda ''Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi'' başlıklı bir sunum yaptı.

Dünya ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan, küresel krizin üzerinden yaklaşık 4 yıldan fazla bir sürenin geçmesine rağmen dünya ekonomisinde henüz bir istikrar ortamının sağlanamadığını ve küresel ekonomik krizin fazlar değiştirerek devam ettiğini söyledi.

Krizin ilk fazında sorunların ağırlıklı olarak finans sektörüyle ilgili olduğuna işaret eden Babacan, krizin ikinci fazında ise sorunların devletlerin finansman yapısı üzerine yoğunlaştığını vurguladı.

Babacan, krizin tam merkezinde olan Avrupa'da başlıca kurumsal ve yapısal sorunları, ''ortak maliye politikası çerçevesi olmayan bir parasal birlik, bankacılık düzenleme ve denetlemedeki parçalı yapı, sorumsuz politikalarda müsamaha, kırılgan bankacılık sistemi, azalan rekabet gücü, nüfusun yaşlanması, artan sosyal güvenlik açıkları ve zayıf siyasi liderlik'' olarak özetledi.

Ali Babacan, ABD'de ise yönetim ve kongre arasındaki uyumsuzluk, net bir orta vadeli program oluşturulamaması, bankalarla ilgili kırılganlıkların en önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye ekonomisi

Türkiye'de güçlü büyüme performansının devam ettiğini belirten Babacan, 2012-2017 döneminde OECD ülkelerinde ortalama büyüme beklentisinin yüzde 2,4, Türkiye'de ise yüzde 5,2 olduğunu bildirdi.

Küresel kriz öncesinde 2003-2007 döneminde Türkiye'de mali disiplinin sağlandığını, enflasyon rakamlarının tek hanelere düşürüldüğünü, kamu maliyesi, bankacılık, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında önemli reformlar gerçekleştirildiğini anlatan Babacan, 2008 yılında başlayan kriz dönemine Türkiye'nin güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılık sektörünün yanı sıra güçlü bir siyasi istikrarla girdiğini ifade etti.

Orta Vadeli Program

2013-2015 Dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel öncelikleri hakkında da bilgi veren Babacan, söz konusu programla ''Ekonomik büyümeyi potansiyel seviyesine çıkartmanın, istihdamı artırmanın, enflasyonla mücadeleye devam etmenin, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmenin ve yurtiçi tasarrufları artırmanın'' hedeflendiğini vurguladı.

Babacan, programda Türkiye'nin büyümesinin 2012 yılında yüzde 3,2, 2013 yılında yüzde 4, 2014 ve 2015 yıllarında ise yüzde 5 olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Temel yapısal konular

Başbakan Yardımcısı, şu an Türkiye'deki temel yapısal konuları ise şöyle sıraladı:

''Yurtiçi tasarrufların artırılması, kamu ve özel kesimde israfın azaltılması, bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörünün geliştirilmesi, ekonominin rekabet gücünü destekleyecek ve kayıt dışılığı azaltacak basit ve öngörülebilir vergi politikaları, vergiye uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, ihracat artışını sağlayacak ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kalitesinin iyileştirilmesi.''

Babacan, bunların yanı sıra Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması, ihracatta pazar çeşitliliğinin ve finansmana erişimin artırılması, sosyal yardımlar ve istihdam politikaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve yargı sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.