Advertisement

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesiyle ilgili, ''alınan kararın yerinde olmakla birlikte gecikmiş bir karar'' olduğunu bildirdi.

Babacan, yazılı açıklamasında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir not artırarak BBB-'ye, yani 'yatırım seviyesi'ne çıkardığını anımsattı.

Yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunun da Fitch tarafından iki basamak artırılarak BBB'ye yükseltildiğine dikkati çeken Babacan, böylelikle Türkiye'nin TL cinsinden kredi notunun S&P'nin ardından Fitch tarafından da yatırım seviyesinde derecelendirildiğini kaydetti.

Babacan, kamu maliyesinde sürdürdükleri disiplinli yaklaşım, bankacılık sektörünün güçlü yapısı, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve sonuç olarak büyüme ve istihdam alanlarında yakalanan yüksek performansın bu kararda etkili olduğunun altını çizdi.

Babacan şunları kaydetti:

''Özellikle küresel krizin tüm dünyada güçlü şekilde hissedildiği 2009 yılı ve sonrasında ilan ettiğimiz itibarlı Orta Vadeli Programlar çerçevesinde kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu tavizsiz bir şekilde sürdürmemiz, programlarda öngörülen makroekonomik ve mali hedeflere ulaşmak için gerektiğinde ölçülü ve zamanlı tedbirleri alabilmemiz, büyüme ve istihdamı destekleyecek kritik yapısal reformları hayata geçirmeye devam etmemiz, birçok gelişmiş ülkenin kredi notlarının ardı ardına düşürüldüğü bu dönemde böyle bir neticenin elde edilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında elde ettiği yüksek büyüme performansıyla beraber maliye ve para politikası araçlarını etkin bir biçimde kullanarak ve gerektiğinde makro ihtiyati adımları zamanında atarak, iç talep bazlı büyümeden dış talep bazlı büyümeye etkin bir geçiş sağlamıştır. Ekonominin dayanıklılığının artmasını temin eden bu başarılı geçiş de alınan kararda etkili olmuştur.''-''Gecikmiş bir karar''

Fitch tarafından alınan bu kararın yerinde olmakla birlikte gecikmiş bir karar olduğunu ifade eden Babacan, ekonomi alanında attıkları doğru adımlar sayesinde Türkiye'nin uluslararası piyasa göstergelerinin uzun süredir yatırım seviyesinde kredi notuna sahip ülkelere benzer düzeylerde bulunduğunu, bu kararın, piyasa göstergeleri ile Türkiye'nin kredi notu arasındaki farkı bir miktar azalttığını belirtti. Babacan, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki güven göstergelerinin daha da yüksek kredi notlarına işaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin kredi notunun bu seviyeye ulaşmasının kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası sermaye piyasalarına erişiminde yeni bir dönemin başlangıcı olmasının beklendiğini belirten Başbakan Yardımcısı Babacan, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer kararlarını daha fazla gecikmeden almalarını ümit ettiklerini ifade etti.