Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Merkezi Yönetim Bütçesi, geçen ay 4,4 milyar lira, Ocak-Ekim döneminde ise 18,8 milyar lira açık verdi.

Maliye Bakanlığı, 2012 Ekim ayı ve Ocak-Ekim dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2012 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 27,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,2 oranında artarak 31,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ise bütçe gelirleri 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 271 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 18,1 oranında artarak 289,8 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesinde, Ekim ayında 681 milyon lira faiz dışı açık, Ocak-Ekim döneminde ise 24,5 milyar lira faiz dışı fazla verildi.

Merkezi Yönetim Bütçesinden yılın 10 aylık döneminde 289 milyar 791 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 271 milyar 37 milyon lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, 2012 yılı Ekim ve Ocak-Ekim dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın Ekim ayında 1 milyar 941 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 2012 yılı Ekim ayında 4 milyar 404 milyon lira açık verdi. Geçen yılın Ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, bu yılın aynı ayında 681 milyon lira faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artarak 31 milyar 749 milyon lira düzeyine ulaştı. Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak 28 milyar 26 milyon lira oldu. Faiz giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 oranında artarak 3 milyar 723 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ekim ayında 22 milyar 633 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2012 yılı Ekim ayında yüzde 20,8 oranında artarak 27 milyar 345 milyon lira düzeyine ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 22,7 oranında artarak 24 milyar 238 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Ödeneğin ne kadarı kullanıldı?

Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama sonuçlarına göre, 2012 yılı Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon liralık ödeneğin yüzde 9,3'ü kullanılarak 28 milyar 26 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 oranında artarak 7 milyar 573 milyon lira oldu. 2012 yılı Ekim ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,3'ü kullanıldı.

2012 yılı Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında artarak 1 milyar 224 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 14 milyar 279 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,6'sı bu ayda kullanıldı. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 oranında azalarak 2 milyar 616 milyon lira olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 28 milyar 859 milyon liralık ödeneğin de yüzde 9,1'i bu ayda kullanıldı.

Ekim'de cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 oranında artarak 10 milyar 36 milyon lira olarak gerçekleşti, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 1 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 490 milyon lira oldu.

Ekim ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 32 milyon lira, mahalli idare payları ise 1 milyar 994 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen ay 4 milyar 572 milyon lira sermaye gideri, 367 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme gelirleri ise 1 milyar 639 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 oranında artarak 3 milyar 723 milyon lira düzeyine yükseldi.

-Vergi tahsilatı arttı

Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 oranında artarak 24 milyar 238 milyon lira oldu.

Ekim'de genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 oranında artarak 2 milyar 195 milyon lira, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 805 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 108 milyon liraya ulaştı.

-Bütçe açığı 18,8 milyar liraya ulaştı

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 milyar 707 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın aynı döneminde 18 milyar 754 milyon lira açık verdi. Ocak-Ekim döneminde faiz dışı fazla ise 24 milyar 502 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 245 milyar 442 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,1 oranında artarak 289 milyar 791 milyon lira oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artarak 246 milyar 534 milyon lira düzeyine yükseldi. Faiz giderleri de yüzde 15,4 oranında artarak 43 milyar 256 milyon lira olarak gerçekleşti.

Öte yandan, personel giderleri yüzde 18,9 artarak 73 milyar 477 milyon lira, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 15,5 oranında artarak 12 milyar 124 milyon lira oldu.

Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artışla 56 milyar 167 milyon lira transfer yapıldı. Bir başka deyişle sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 267 milyon lira arttı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 510 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 865 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında mahalli idare payları yüzde 9,8 (22 milyar 418 milyon lira) arttı. Yılın 10 ayında 20 milyar 191 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 949 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 10 ayda 7 milyar 594 milyon lira, faiz giderleri ise 43 milyar 256 milyon lira oldu.

-Gelirler

Bütçe gelirleri Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında artarak 271 milyar 37 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın 10 ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 226 milyar 177 milyon liraya ulaştı.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 35 milyar 400 milyon lira olurken, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 7 milyar 350 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 110 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla bu yılın Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 28,6, gelir vergisi yüzde 14,9, damga vergisi yüzde 12,2, harçlar yüzde 11,3, özel tüketim vergisi yüzde 10,3, kurumlar vergisi yüzde 6,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10 oranında arttı. İthalde alınan katma değer vergisi binde 3 oranında azaldı.

Diğer taraftan 31 Ekim 2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 19 milyar 941 milyon liraya ulaştı.