Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

 Tütün mamulleri paketlerinin üzerindeki sağlık ve diğer konulardaki uyarı ifadelerinin kapladığı alan yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarıldı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) ,''Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ağızdan kullanım için tütünler ve diğer dumansız tütün mamulleri dışında kalan tüm tütün mamulleri birim paketinin üzerinde yer alan ''Yasal Uyarı: Sağlığa Zararlıdır'' ve ''Bu tütün mamlü sağlığınıza zarar verebilir'' uyarılarının paket üzerinde kapladığı alan yüzde 30'dan paketin geniş dış yüzeyinin siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzde 65'e çıkarıldı.

Ayrıca paketin görünebilir herhangi bir dış yüzeyinde, yönetmelikle bulunması öngörülen etiket bilgilerine ek olarak; mamulün üreticisi, markası, barkodu, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibare ve miktarı, ''18 yaşını doldurmayanlara satılamaz'' uyarısı ve ''ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'' bilgisi, sigaraların üzerinde ve nargilelik tütün mamullerinin iç ambalajları ile puro ve sigarilloların varsa iç ambalajlarının üzerinde marka adının bulunması zorunlu olacak.-Yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle ithal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün mamulleri birim paketlerinin görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ve alüminyum folyosu ile sigaralar üzerinde bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek. Bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamayacak.

Üreticiler, piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için yönetmeliğe uygun hazırlayacakları piyasaya arz ambalajı tasarımlarını en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunacak.-Eski uygulama Temmuz 2013'e kadar sürecek

Tütün mamullerinin piyasaya arz ambalajı üzerindeki birleşik uyarıların siyah sınır çizgileri ile birlikte yüzeyin yüzde 65'ini, genel uyarıların ise siyah sınır çizgileri hariç yüzeyin yüzde 30'unu kaplayacak şekilde üretilmesine, ithal edilmesine, piyasaya arz izni verilmesine veya piyasada bulundurulmasına 12 Temmuz 2013 tarihine kadar devam edilecek.

Bu nitelikteki arz ambalajına sahip tütün mamulleri söz konusu tarihten itibaren hiçbir şekilde piyasada bulundurulamayacak. Talep edilmesi halinde Kurum, 12 Temmuz 2013 tarihinden önce de tütün mamulü piyasaya arz ambalajının en geniş dış iki yüzünden birinde birleşik, diğerinde genel uyarıların, bu yüzey alanlarının yüzde 65'ini kaplayacak şekilde uygulanmasına izin verebilecek.