Advertisement

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlar aylık yüzde 0,28, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise aylık yüzde 0,86 oranında artış gösterdi.

İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2012 yılı kasım ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 8,76, toptan fiyatlar yüzde 4,68 oranında artış kaydetti.

Söz konusu indekslerde yirmi dört aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2012 yılı kasım ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 10,02, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,92 oranında artış gösterdi.

Kasım ayı itibariyle konut ve ev eşyası harcamaları gruplarında yer alan bazı maddelerdeki fiyat artışları, gıda da yaş kuru sebze ve meyve grubunda bulunan ürünlerin fiyatlarının mevsimsel özelliklere bağlı olarak artış göstermesi bu ayki enflasyon üzerinde artırıcı yönde, eğlence ile akaryakıt ürünlerindeki azalışlar ise negatif yönde etki yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2012 ekim ayında yüzde 2,67 oranında artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, kasım ayında yüzde 0,28 oranında yükseldi.

Kasım ayı itibariyle konut ve ev eşyası harcamaları gruplarında yer alan bazı maddelerdeki fiyat artışları, gıda da yaş kuru sebze ve meyve grubunda bulunan ürünlerin fiyatlarının mevsimsel özelliklere bağlı olarak artış göstermesi bu ayki enflasyon üzerinde artırıcı yönde, eğlence ile akaryakıt ürünlerindeki azalışlar ise negatif yönde etki yaptı.

Ev eşyası harcamalarında yüzde 1,10, gıda da yüzde 0,87, konutta yüzde 0,04 oranında artış kaydedilirken, kültür-eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,08, ulaştırma ve haberleşme de yüzde 0,67,giyim de ise yüzde 0,15 oranında azalış görüldü.

2011 yılı kasım ayında yüzde 7,57 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2012 yılının aynı ayında bir önceki yıla göre yüzde 8,76 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2011 kasım ayından sonra girdiği artış eğilimini devam ettirerek 2012 kasım ayında yüzde 10,02 olarak gerçekleşti.

Toptan eşya fiyatları indeksi yüzde 0,48 arttı

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2012 ekim ayında yüzde 0,48 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasım ayında yüzde 0,86 oranında artış gösterdi. Söz konusu bu oran kasım ayları itibariyle son dört yılda gerçeklesen en düşük ikinci enflasyon oranını teşkil etti.

Kimyevi maddeler, madenler, gıda maddeleri ve inşaat malzemeleri gruplarında yer alan ürünlerdeki maliyet kaynaklı fiyat artışları ile bazı ürünlerin yurt içi ve yurt dışı Borsalarına bağlı olarak değişen fiyat hareketleri, bu ayki artışın ana nedenlerini oluşturdu.

Kasım ayında kimyevi maddelerde yüzde 8,31, madenlerde yüzde 2,13, gıdada yüzde 1,63, inşaat malzemelerinde yüzde 1,13 oranında artış kaydedilirken, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,23, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,89 oranında azalış görüldü.

2011 kasım ayında yüzde 15,81 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, 2012 yılı kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,68 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 8,92 olarak gerçekleşti.

İTO'nun değerlendirmesi...

İTO'nun değerlendirmesinde, küresel kriz ile birlikte ABD ve Avrupa merkez bankalarının likiditeyi artırıcı önlemlerin olumlu yönde beklenti yaratmasına rağmen ülke kamu maliyelerindeki sorunların, kredi kuruluşlarının temkinli tutumlarının piyasaları baskı altında tuttuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Bu durum bölge ekonomilerinin yeniden büyümelerini sınırlarken küresel ekonomiye ait risklerin varlığını da devam ettirmektedir. Son dönemde uluslararası risk algısındaki düzelme ile ülkemizin yatırım yapılabilir olarak değerlendirilmesi ekonomiye olumlu bakış getirmiştir. Ancak tüm olumlu havaya rağmen sıkı para politikası uygulamalarına devam edilmektedir.

2012 yılının son çeyreğinde akaryakıt ile bazı ürünlerin özel tüketim vergisi oranlarına yapılan artışlar enflasyon üzerinde olumsuz yönde baskı yaratabilecektir.''