Advertisement

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2013 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin yüzde 4, işsizliğin de yüzde 9'un biraz üzerinde olacağı tahmininde bulundu.

TEPAV Finans Enstitüsü tarafından 2 ayda bir yayınlanan ''Ekonomide Durum'' başlıklı raporun üçüncü sayısı çıktı. Finans Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay'ın gözetiminde hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmelerin, ilk iki ''Ekonomide Durum'' raporundaki öngörülere önemli ölçüde uyum gösterdiği açıklandı.

Büyüme oranının yılın ilk üç çeyreğinde potansiyelin belirgin biçimde altında kaldığı, üçüncü çeyrekteki büyüme oranının, ilk yarıdakinden çok farklı olmasa da büyük ihtimalle ilk dokuz ayın en düşüğü olduğu, işsizlik oranının da sürpriz yapmayarak yüzde 9 düzeyinde seyrettiğine dikkat çekilen raporda, ''Dördüncü çeyrek farklı mı? Değil; ilk veriler dördüncü çeyrekte de ekonominin faaliyet düzeyinde belirgin bir değişiklik olmadığı yönünde'' denildi.

2013 yılındaki olası gelişmeler

Ekonomide Durum raporunun bu sayısında 2013'e ilişkin geliştirilen temel senaryo ayrıntılı biçimde tartışıldı. Bu senaryonun dışsal koşullara ve ekonomi politikasına ait bazı parametrelere ilişkin varsayımları sıralanarak şöyle denildi:

''Şirketler kesiminin ekonomiye duyduğu güven 2012'ye kıyasla artacak. Bu durumda, yatırım yapma isteği artacak. Ancak, yurt içi kredi artış oranına getirilen üst sınır nedeniyle, yurtiçi kredi arzının 2012'ye kıyasla özel yatırım harcamalarında anlamlı bir artış sağlamasını beklemiyoruz.

Dolayısıyla, ekonomiye duyulan güvenin artmasının daha fazla yatırım artışına yol açması için iki seçenek kalıyor. Birincisi, şirketler kesimi, daha fazla tahvil ihracına gidebilir. Bunun önünde bir engel yok. Ancak daha fazla tahvil ihracına gidilse bile, bunun yatırımlar üzerine önemli bir etkisi olacağını düşünmüyoruz. Asıl etki yurt dışı finansman olanaklarının artması yoluyla olacak. Yaptığımız ön kabuller ve Türkiye;nin kredi notunun yükseltildiği dikkate alındığında, yurt dışı finansman olanaklarının artmasını beklemek gerekir.''

Önümüzdeki yıl Türk Lirası'nda önemli bir reel değerlenme olmayacağının öngörüldüğü raporda, ihracat açısından da temel belirleyici faktörün dış talep olacağı belirtildi.

Raporda, büyüme açısından 2012'ye göre 2013'ün daha iyi bir yıl olacağını, büyüme oranın Orta Vadeli Program'da belirtilen yüzde 4'ün az da olsa üzerine çıkması olasılığı bulunduğu kaydedildi.

2013 yılında işsizlik oranı yüzde 9'un biraz üzerinde olacağı, enflasyonun yüzde 6'nın biraz altında gerçekleşeceği, ihracat performansında sınırlı bir iyileşme gerçekleşeceği tahmininde bulunulan raporda, bu düzeyde bir büyüme oranıyla cari işlemler açığındaki iyileşmenin 2013'te duracağı, ancak önemli bir kötüleşme olmasını da beklememek gerektiği de bildirildi.