Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Perakende Ödeme Sistemi'nin (PÖS) devreye girdiği duyruldu.

Merkez'den yapılan açıklamada bankalar arasında gerçekleştirilen Türk lirası ödemeleri Bankamızın sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi üzerinden yapıldığı hatırlatılarak "1992 yılında hizmete alınan ve 2000 yılından itibaren Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) sistemi ile bütünleşik olarak çalışan sistemde günlük ortalama 130 milyar TL tutarında ve 800.000 civarında ödeme gerçekleştirilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, önemli finansal piyasa altyapılarından birisi olan sistemin teknolojik ve operasyonel olarak daha esnek, platform bağımsız, maliyet etkin ve verimli olacak şekilde 2011 yılında yeniden yapılandırılması kararlaştırıldığı belirtilerek "Bankacılık sektörümüz ile eşgüdümlü olarak yürütülen projeler sonucunda, bankalar ile Bankamız arasında güvenli ve güvenilir bir iletişim sağlayan Katılımcı Arayüzü Sistemi 01 Ekim 2012 tarihinde işletime alınarak Bankamız nezdinde gerçekleştirilen tüm ihalelere ilişkin işlemler bu yeni sistem aracılığı ile yürütülmeye başlanmıştır. Katılımcı Araryüzü Sistemi Bankamız tarafından geliştirilen ve önümüzdeki dönemde geliştirilecek olan tüm ödeme sistemleri bileşenlerine hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

"Bu çerçevede en önemli adımlardan birisi ise bugün atılarak, yeni yapıdaki ilk ödeme sistemi olan Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) 07 Aralık 2012 tarihinde hizmete alınmıştır." denilen resmi açıklamada PÖS'ün mevcut EFT Sistemindeki ödemelerin bugün itibariyle sayıca %98’ini oluşturan düşük tutarlı müşteri ödemelerinin işlendiği bir sistem olduğu belirtildi.

"Sistemde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ödemeleri ve kredi kartı ödemeleri ile ilgili mesajlar gerçek zamanlı birebir mutabakat ilkesi ile işlenmekte olup, ödemeler katılımcı bankaların sistemdeki hesaplarında yeterli fon bulunması halinde bekletilmeden gerçekleştirilmektedir." denilen açıklamada "PÖS’ün devreye alınması ile birlikte mevcut EFT Sistemi sadece yüksek tutarlı ve sistemik önemi olan bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği bir ödeme sistemi olarak çalışacaktır. 2013 yılı içinde tamamlanması planlanan ödeme sistemleri yeniden yapılandırma stratejisinin son aşamasında ise EFT ve EMKT Sistemlerinin de Bankamız tarafından geliştirilen yazılımlarla yenilenerek Ülkemiz ödeme sistemlerinin daha esnek, modern ve maliyet etkin bir yapıya geçişi hedeflenmektedir." bilgisi verildi.