Advertisement

Bankaların, 2013 yılının son üç aylık dönemi ile 2014 ve 2015 yıllarında kaldıraç oranına göre tesis edecekleri zorunlu karşılık oranlarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

''Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''e göre, zorunlu karşılık yükümlülüğü, üçer aylık dönemler itibarıyla aylık kaldıraç oranlarının basit aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

Tüm vadelerdeki zorunlu karşılığa tabi Türk Lirası ve yabancı para yükümlülükler için ayrı ayrı uygulanmak üzere; 2013 yılının son üç aylık dönemi ve 2014 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dahil) ile yüzde 3,25 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,25 (3,25 dahil) ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı tesis edecek.

2014 yılının son üç aylık dönemi ve 2015 yılının birinci, ikinci ve üçüncü üç aylık dönemleri için hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dahil) ile yüzde 3,5 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 3,5 (3,5 dahil) ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı sağlayacak.

2015 yılının son üç aylık döneminden itibaren (bu dönem dahil) hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 3'ün altında kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yüzde 3 (3 dahil) ile yüzde 4 arasında olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yüzde 4 (4 dahil) ile yüzde 5 arasında olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karşılığı tesis etmekle yükümlü olacak.

Zorunlu karşılıklar hesaplama dönemini izleyen 4'üncü takvim ayının ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere 6 zorunlu karşılık tesis döneminde sağlanacak.

Bankalar kaldıraç oranını, hesaplama dönemini izleyen 3'üncü takvim ayındaki son zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankası'na bildirecekler.-Nasıl hesaplanacak?

Kaldıraç oranı, ana sermayenin, pasif toplamı tutarının, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarının, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutarın ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamına bölünerek bulunacak.

Bu arada, ''bankaların kaldıraç oranını, hesaplama dönemini izleyen 3'üncü takvim ayındaki son zorunlu karşılık yükümlülük bildirim cetvelinin gönderim süresi bitimine kadar Merkez Bankası'na bildirmeleri hükmü'' 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak.