Advertisement

1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar için hesap sahiplerine, en fazla 2 defa vadeden önce çekim hakkı tanındı. Hesap sahipleri, toplamda anaparanın yüzde 50'sine kadar da kısmi çekim yapılabilecek.

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

''Bankaların onayı ile vadesinden önce çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. Katılım bankalarının onayı ile vadesinden önce çekilen katılma hesaplarında ise hesap sahibine, hesabın ait olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kar göstermesi durumunda o güne kadar hesap sahibince yatırılmış olan tutar kadar, zarar göstermesi durumunda ise birim hesap değeri kadar ödeme yapılır'' mevcut kararına yeni ifadeler eklendi.

Buna göre, belirtilen mevduat ve katılma hesapları ile birikimli mevduat/katılma hesaplarından bankaların onayı ile vadelerinden önce çekim yapılması halinde, vade bozulmaksızın ve faiz/kar payı kaybı yaşanmaksızın bu hesapların vadeleri süresince şu kararlar geçerli olacak:

''1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz/kar payı ödemeli) hesaplar için hesap sahiplerine en fazla 2 defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın yüzde 50'sine, birikimli hesaplar için hesap sahiplerine en fazla 3 defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın yüzde 50'sine kadar kısmi çekim yaptırılabilecek.

Belirtilen sayı ve paylar dahilinde vadeden önce çekimlerde, çekilen kısım için biriken faiz/kar payının yüzde 100'üne kadar birincil fıkrada belirtilen sayı ve payların üzerinde vadeden önce ilave kısmi veya tamamen çekimlerde ise biriken faiz/kar payı tutarının en fazla yüzde 50'sine kadar faiz/kar payı ödenebilir.''

AA