Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketine göre, İMKB-100 endeksine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 51'i ocak ayında değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı ise sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 54'e ulaştı.

SPK Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan sermaye piyasası beklenti anketi aralık ayı sonuçları açıklandı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 65'inin gösterge bono faizinde ocak ayında değişim beklemediği, düşüş bekleyen katılımcıların oranının 27, artış bekleyen katılımcıların oranının ise yüzde 8 olarak gerçekleştiği belirtildi. 6 aylık ve yıllık beklentilerde ise katılımcıların sırasıyla yüzde 53'ü ve yüzde 42'si faiz oranında değişim beklemediğini bildirdi.

Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 6 aylık dönemde değişim beklemeyen katılımcıların oranında yükseliş yaşandığı gözlendi.

Dolara ilişkin olarak katılımcıların yüzde 66'sı ocak ayında değişim beklemezken, artış ve düşüş bekleyen katılımcıların oranı yüzde 17 ile aynı oldu. 6 aylık dönemde değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 52 olarak gerçekleşirken, yıllık dönemde ise yüzde 48 ile artış beklentisi hakimiyet kazandı.

Katılımcıların yüzde 67'si ocak ayında, yüzde 52'si ise gelecek 6 ayda euroda bir değişim beklemiyor. Yıllık beklentilerde ise bu oran yüzde 37'ye gerilerken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 43'e ulaşmıştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile kıyaslandığında, aylık dönemde euroda düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 22'den yüzde 10'a geriledi.

-İMKB-100 endeksinde artış bekleyenler yüzde 36'yı oluşturdu

Ankete göre, İMKB-100 endeksine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 51'i ocak ayında değişim beklemezken yüzde 36'sı artış beklemektedir. 6 aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı yükselerek sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 54'e ulaştı. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, 6 aylık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranı yüzde 43'ten yüzde 51'e yükseldi.

İMKB işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 54'ü ocak ayında değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 32 olarak gerçekleşti. 6 aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisi ağırlık kazanarak, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 56 ve yüzde 59'a ulaştı.

Katılımcıların yüzde 64'ü ocak ayında halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisine sahip katılımcılar çoğunluğu oluşturarak, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 73'e ulaştı. 

-Yüzde 54, özel sektör borçlanma araçlarında iyileşme bekliyor

Ankete göre, ocak katılımcıların yüzde 54'ü özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için iyileşme beklentisi ağırlık kazanarak, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 69'a ulaştı.

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i ocak ayında değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 32 oldu. 6 aylık ve yıllık beklentilerde ise ağırlık görüş artış yaşanacağı yönünde olurken, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Reel kesimin borçlanma durumuna ilişkin olarak ocak ayında katılımcıların yüzde 60'ı değişim beklemezken, borçlanma durumunda artış yaşanacağı beklentisine sahip katılımcıların oranı 6 aylık dönem için yüzde 59, yıllık dönemde için ise yüzde 65'e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 63'ü ocak ayında İMKB yatırımcı sayısına ilişkin olarak değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık beklentilerde ağırlık görüş artış yaşanacağı yönünde oldu. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 58'e ulaştı.

-Katılımcıların yüzde 49'u emeklilik fonları net aktif değerinde artış bekliyor

Ankete göre, katılımcıların yüzde 64'ü İstanbul Altın Borsası (İAB) işlem hacmine ilişkin olarak ocak ayında değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için işlem hacminde artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 60'a ulaştı.

VOB işlem hacmine yönelik olarak katılımcıların yüzde 60'ı gelecek ay değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazandı ve sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 64'e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 61'i yatırım fonları net aktif değerine ilişkin olarak ocak ayında değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisi ağırlık kazanarak, sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 60'a ulaştı.

Katılımcıların yüzde 49'u önümüzdeki ay emeklilik fonları net aktif değerinde artış beklerken, 6 aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 75'e ulaştı.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (MKYO) net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 64'ü gelecek ay değişim beklemezken, 6 aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisi yükselerek bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 50'leri aştı.