Advertisement

HSBC Holdings Plc, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin'in küresel büyümeye katkısının artmasıyla Asya devinin, gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki etkisinin ABD ve Avrupa'dan daha fazla olacağını söyledi.

ABD ya da Avrupa öncülüğündeki bir dünyadan, Çin liderliğinde bir dünyaya doğru kayıldığını belirten HSBC'nin başekonomisti Stephen King, Çin'in 2014'te küresel büyümeye en büyük katkıyı sunacağını öngörerek, bu durumu "Büyük rotasyon" olarak niteledi.

Çin ekonomisinin 2012'deki yüzde 7.8 büyümenin ardından bu yıl yüzde 8.6 büyümesini bekleyen King, bu büyüme oranından komşu ve emtia zengini ülkelerin de faydalanacağını söyledi. HSBC, gelişmekte olan dünyanın 2013'te yüzde 5.4 büyüyeceğini öngörüyor.

Çin'e ulaşan ihracat şu an itibariyle Güney Kore'nin toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sini oluşturuyor. Bu rakam 2000'de yüzde 3.5 seviyelerindeydi. Malezya, Singapur, Avustralya, Şili, Kazakistan ve Suudi Arabistan da Çin'e ihracatını artıran ülkeler arasında yer alıyor. ABD ve İngiltere'nin Asya'nın en büyük ekonomisine yaptığı ihracat ise kendi GSYH'lerinin yüzde 1'inden azını oluşturuyor.

HSBC Merkez ve Doğu Avrupa başekonomisti Murat Ülgen, başta gelişen piyasalar olmak üzere küresel ekonomilerin giderek daha çok, Çin'in gücü ve küresel büyümeye katkısının örnek teşkil ettiği "yeni dünya" öncülüğünde ilerlediğine dikkat çekti.

Ülgen, Çin ekonomisinin bu yıl önceki 10 yıldaki gibi yüzde 10-11'lerde büyüme beklenmemesine rağmen Çin'in artık çok daha büyük bir ekonomi olduğunu, bu nedenle etkisinin daha da fazla olduğunu söyledi.