Advertisement

TBMM Genel Kurulu'nda, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlar ve gazeteciler de daha önce olduğu gibi kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammından yararlanacak.

Prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden Bağ-Kur'lular, SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip, emekli aylığıyla birlikte maaş da alan memurlar, bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek.

Terörle mücadelede malul kalanlar ile Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek.

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaşı ilgilendiren tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, TRT'de çalışanlar da dahil sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına, çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek. Böylece, gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda, 1 yıl fazla çalışmış sayılarak, bu süre 5 yıl olarak hesaplanacak. Gazetecilerin elde ettikleri fiili hizmet zammının toplamının yarısı kadar süre, emeklilik yaş hadlerinden düşecek. Milletvekilleri için ise söz konusu sürenin tamamı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Düzenleme, fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli sayılacak.

Daha önce SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan ve aylık bağlanan milletvekillerinin, milletvekili emekli aylığı almaya hak kazanmaları için 2 yıl bekleme şartı kaldırıldı. Milletvekilleri, 2 yıl süreyle milletvekili olma ve sigorta pirimi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmadan, milletvekili emekliliğine hak kazanabilecek. Söz konusu milletvekillerinin müracaat etmeleri halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takiben aylıkları, milletvekili emekli aylığı seviyesine yükseltilecek.

Kanunla, iş meslek danışmanı yeterlilik belgesine sahip olduğu halde 817 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı ilanına başvuramayanların açtığı davalarda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine ortaya çıkan hukuki sorunlar ve hak kayıpları gideriliyor.

Buna göre, iş ve meslek danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlardan, bu pozisyonda istihdam edilebilmek için 10-11 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de en az 70 puan alanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde müracaat edenler boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacak. 1 Kasım tarihi itibarıyla çalışanlar, 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlardan yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmeyenlerin yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları ise saklı olacak. Bu düzenlemeyle bin 340 kişi işe başlayacak.

Bunlardan askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinden ayrılanlar yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde başvurmaları halinde sözleşmeleri yapılacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih, yazılı istek tarihi kabul edilerek aylıkları yeniden bağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu'nda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın temsilcisi de yer alacak.

-Esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek-

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nda, esnaf ve sanatkarlar da temsil edilecek. Kurulun üye sayısı; esnaf ve sanatkarların temsilcisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı'nın bir olan sayısının 2'ye çıkarılmasıyla 12'ye yükseltilecek.

Lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayıp aynı yıl içinde yükseköğrenimlerine başlayan öğrenciler, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayiş nedeniyle malul kalanlar ya da Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazisi olarak şeref aylığı bağlananlar ve bunların eşleri, kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastaneye gidebilecek ve bunlardan ilave ücret alınmayacak.

Kanunla, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalılık süresine ait değişiklikten dolayı tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uygulamalarını etkilemeyecek hale getiriliyor.

Buna göre, 1 Ekim 2008'den önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek.

-Borçlar affedilecek-

Kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 Ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek.

Taksitlendirme isteyenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bu kapsamda özellikle 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları yer alıyor. Örneğin, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular, bir yakının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. SGK'nın bu durumda olanları tespit ettiğinde yapılan sağlık ödemelerini geri istemesi gerekiyordu.

Kanun bu şekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduğu için anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafından kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek.

-Emekli olup da çalışmaya devam edenler-

4A, 4B ve 4C'den emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödemesi gereken sosyal güvenlik primleri de ilgili kanuna göre yeniden yapılandırılacak. Buna göre, kamuda avukat olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra büro açarak avukatlık yapmaya devam eden bir kişinin sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. SGK tarafından sosyal güvenlik primini ödemediği tespit edilen bu durumdaki kişilerin söz konusu borçlarının yapılandırılmasına imkan tanınacak.

Mevcut durumda kamudan emekli olduktan sonra kamuya ait bir iş yerinde çalışmaya devam eden memurlar, emekli aylığı alamıyor. Ancak SGK, bu durumda olup da bildirim yapılmadığı için maaşının yanı sıra emekli aylığı da alan çok sayıda memur bulunduğunu tespit etti. Tasarıyla, bu kişilere yersiz aldıkları aylıkları yeniden yapılandırılarak, kuruma olan borçlarını taksitle geri ödeme şansı tanınacak.

-Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu personeline müjde-

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda çalışan başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman, denetçi ve avukat pozisyonlarında istihdam edileceklerin dil şartını yerine getirememesi nedeniyle yenilenmeyen sözleşmeleri, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yenilenmiş sayılacak.

Sözleşmesi yenilenen bu personelin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar dil şartını yerine getirmesi gerekecek. En son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7 Kasım 2012 tarihinde yapacakları yetki tespit talepleri, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılacak.

Kanunun, ''Öğrencilerin 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmelerine'' ilişkin hüküm 1 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, diğerleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kuruma 3 bin 970 kadro ihdas edilecek.

-''Özlük hakları riskli işlerdir''-

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekillerinin ve gazetecilerin yıpranma payına ilişkin önergelerine tüm siyasi partilerin imzalarıyla desteklemelerini arzu ettiklerini söyledi.

Elitaş, milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

''Kamuda çalışan öz evlat, 1475'e göre çalışan üvey evlat muamelesi görüyordu. 1475'e göre veya Bağ-Kur Kanunu'na göre çalışan milletvekili arkadaşlarımız yıllarca özel sektörde alınteri döktü, sigorta primi ödedi. O arkadaşlarımız bu yasal düzenlemeyle birlikte, devlet memurlarına tanınmış hakları milletvekili olduğu andan itibaren aynı şekilde kazanacaklar. Milletvekili olduğumuzda 2 yıl intibak süresi beklemiştik. Önergeye imza atanlara teşekkür ediyorum. Siyasette bir şey alacaksanız açık ve net şekilde alacaksınız. Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum. Biz bunu tüm partilerle ortak çıkarmak istedik ama farklı nedenlerle imza konulmadı. Bugün Sayın Başbakan ile telefon görüşmesi yaptım. 'Hak mı?' dedi. Milletvekilleri arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıran bir haktır. 'Öyleyse' dedi, 'siz buna inanıyorsanız, milletvekili arkadaşlarımız da bunu böyle görüyorsa, Çalışan Gazeteciler Günü'nde, daha önce 20 Aralık'ta gazetecilere verdiğimiz söz çerçevesinde bunu AK Parti Grubu olarak çıkarın, 550 milletvekili de yararlansın' dedi.

Buna imzamızı attık, milletvekili özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler riskli işlerdir. 'Benim sorunum varken sen kendi sorununu çözdün' derler. Kendi mevcudiyetlerini, kendi meselelerini, kendi imkanlarını koruyamayan, itibarlarını da koruyamaz. Bugüne kadar yapılan düzenlemeler içinde herkese, her şeyi veririz. Herkese, her şeyi vermek haktır ama milletvekillerinin kendileriyle ilgili hakkı takip etmeleri maalesef müstahak olarak görülmüyor. Başbakanımızın bana verdiği yetki çerçevesinde, şerefle milletvekili arkadaşlarımızın hakkını koruyabilmek adına imza atmaktan mutluluk, gurur duyuyorum.''

Tasarının yasalaşmasından sonra Genel Kurul'da bazı uluslararası anlaşmalar da kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen tasarılar şöyle:

Türkiye ile Ukrayna Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.

Türkiye ile Kore Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.

Türkiye ile Kore Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun.

Türkiye ile Zambiya Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

Türkiye ile Lübnan Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

Türkiye ile Morityus Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

Türkiye ile Mısır Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

Tasarıların yasalaşmasından sonra TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşimi 15 Ocak Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

AA

BU HABERE YORUM YAZ
 
11 Ocak 2013 Cuma, 21:19 Misafir sigortalilar basin mensuplari ile milletvekillerinden ibaretse söyleyecek bir şey yok,
11 Ocak 2013 Cuma, 09:28 Misafir milletvekilliği kıyak emekliliği geri geldi.basın ada ses çıkarmasin diye yıpranma ile ilgili düzenleme yapıldı. bakalım basın daha önceleri olduğu gibi kıyak emekliliğe karşı çıkacak mı yoksa sürülen bal karşılığı susacak mı? yani basinin samimiyet testi olacak bu yasa