Advertisement

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, cihaz temini içeren taahhütlerde işletmecinin de cihazın ayıbından sorumlu olmasına karar verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde, Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri ile ilgili kurul kararı yayımlandı.

Buna göre, FCT kullanımına ilişkin olarak kararlaştırılan cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla abonelik sözleşmesine ek nitelikte hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, kampanya katılım formu, sözleşme gibi belgelerde bulunan cayma bedeli gibi ödemelerin, taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalması, ancak aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak abone lehine olan tutar esas alınacak.

Cayma bedeline konu olan cihaz bedellerinin, indirimlerin ve sağlanan diğer faydaların taahhütnamenin yürürlüğe girdiği tarihteki bedelleri, taahhüt verilmesi sebebiyle sağlanan ek faydaların tutarını açıkça gösterecek biçimde, koyu harflerle belirtilecek.

Cihaz temini içeren taahhütlerde işletmeci de cihazın ayıbından sorumlu olacak.

Taahhütnamelerin, yürürlüğe girdiği günden yürürlükten kalkacağı güne kadar kolay erişilebilir bir şekilde işletmecilerin internet sitelerinde yayımlanacak.

Bu Kurul kararının yürürlük tarihini takiben abone ile işletmeci arasında akdedilecek taahhütnamelere ilişkin olarak taahhüt süresi boyunca, belirlenen tarifeler, hizmet şartları gibi tüm hususlar dahil, sözleşme/taahhüt şartlarında ''açık ve somut bir şekilde abone lehine olmayan'' hiçbir değişiklik yapılamayacak.

Taahhüt içeren aboneliklere ait faturalarda, taahhüdün ne kadarının tamamlandığına ve taahhüdün bitiş tarihine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Abonelik sözleşmelerinde yer alan (yetkili mahkeme, delil sözleşmesi vb.) hususlara taahhütnamelerde yer verilmeyerek, usule ilişkin bu hususlarda abonelik sözleşmesine atıfta bulunulacak.

Bu Kurul kararının 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ve söz konusu tarih itibariyle 27 Temmuz 2012 tarihli Kurul kararı yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.