Advertisement

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Kasım 2012 sonunda bir önceki ay sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 133,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası 2012 yılı Kasım ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ait gelişmeleri yayımladı.

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2011 yıl sonuna göre 7,3 milyar dolar, bir önceki ay sonuna göre ise 2,8 milyar dolar artışla 133,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının 5,7 milyar dolar arttığı, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar dolar arttığı gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi ve tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının her birinde 1,2 milyar dolar artış kaydedildi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, kasım sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,1'ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 45 milyon dolar arttığı, yüzde 9,9'unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 401 milyon dolar arttığı gözlendi.

Finansal olmayan kuruluşların, 2012 yılı Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2011 yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 20,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler 186,6 milyon dolar artarak 37,4 milyar dolar olarak gerçekleşti

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 133,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,9'i dolar, yüzde 34,7'si euro ve yüzde 5,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, kasım sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 61,7'sini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurt dışından sağladığı 82,5 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 58'i hizmetler sektörü, yüzde 41,2'si sanayi sektörler ve yüzde 0,8'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2011 yıl sonuna göre 6 milyar dolar, bir önceki ay sonuna göre ise 848 milyon dolar artışla 31,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2011 yıl sonuna göre 3,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,6 milyar dolar artış gösterdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 66 milyar dolar tutarında oldu.

AA