Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL


Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ''Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi''ne elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ''www.gib.gov.tr'' resmi internet sayfasında yer alan ''formlar ve yayınlar'' bölümünden ulaşılabilecek.

2012 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları, basit usulden yararlanabilecek ve yararlanmayacak olanlar, basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş, basit usulde ticari kazancın tespiti, basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması ile yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesine ilişkin konulara yer verildi.