Advertisement

Türkiye, 2012 yılında 23 milyar 440 milyon 436 bin dolar turizm geliri elde etti. Turizm gelirleri 2012'de bir önceki yıla oranla yüzde 1,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı 4. çeyreğine ilişkin Turizm İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye, 2012 yılında, 23 milyar 440 milyon 436 bin dolar turizm geliri elde etti. Turizm geliri geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 1,8 artış gösterdi. Turizm gelirinin yüzde 77,9'u yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,1'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yıl yapılan harcamaların 18 milyar 799 milyon 85 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 641 milyon 351 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Geçen yıl ziyaretçiler, kişi başına ortalama 795 dolar harcama yaptı. 2012'de yabancıların ortalama harcaması 577 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1.012 doları buldu.-Ziyaretçi sayısı arttı, turizm gideri azaldı

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 36 milyon 776 bin 645 kişi oldu. Bunların 31 milyon 655 bin 188'i yabancılardan, 5 milyon 121 bin 457'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

2012'de, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri ise azaldı. Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla geçen yıla göre yüzde 18,6 azalışla 4 milyar 51 milyon 275 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 3 milyar 623 milyon 984 bin doları kişisel, 427 milyon 291 bin doları ise ise paket tur harcamalardan kaynaklandı.

Geçen yıl yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 5 milyon 802 bin 950 kişi oldu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 698 dolar olarak gerçekleşti.-4. çeyrek rakamları

Turizm geliri geçen yılın Ekim-Kasım-Aralık aylarında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 17,2 artarak, 6 milyar 107 milyon 152 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 75,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçilerin, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiği gözlendi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 205 milyon 835 bin dolarını kişisel harcamalar, 901 milyon 317 bin dolarını ise ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 695 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 1.397 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 7 milyon 681 bin 904 kişi oldu. Bunların 6 milyon 592 bin 34'ünü yabancılar, 1 milyon 89 bin 870'ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.-Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 azaldı

Turizm gideri, 2012 yılının 4. çeyreğinde, 2011 yılının aynı dönemine göre, yüzde 11,5 azalarak 1 milyon 247 bin 17 bin dolar oldu. Bunun 982 milyon 365 bin doları kişisel, 264 bin 651 bin doları ise ise paket tur harcamalarından oluştu.

Geçen yılın 4. üç aylık döneminde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2011 yılının aynı dönemine göre, yüzde 14,7 arttı.

Bu çeyrekte 1 milyon 472 bin 767 vatandaş yurt dışını ziyaret etti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 847 dolar olarak gerçekleşti.