Advertisement

Üretim ve otoprodüktör lisansı sahiplerine sağlanan ve 31 Aralık 2012'de sona eren teşviğin süresi, 31 Aralık 2015'e uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, 31 Aralık 2015'e kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere, üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren 5 yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde 50 indirim yapılacak ve üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçtan hariç tutulacak.

Söz konusu sürenin 5 yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kanun, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.