Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 1,65 arttığını, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,18 oranında azaldığını açıkladı.

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7,31, ÜFE'de ise yüzde 1,88 oldu.

12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,62, üretici fiyatlarında ise yüzde 5,33 düzeyinde gerçekleşti.

Bloomberg News'un anketine göre, TÜFE'nin aylık yüzde 1.14 ve yıllık bazda yüzde 6.77 artması bekleniyordu. Bu veriler Aralık ayında sırasıyla yüzde 0.38 ve yüzde 6.16 artmıştı.

ÜFE ise Aralık ayında aylık yüzde 0.12 düşmüş ve yıllık bazda yüzde 2.45 artış göstermişti.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 14,26 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ocak'ta endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,71, ev eşyasında yüzde 1,08, lokanta ve otellerde yüzde 0,95, konutta yüzde 0,7, sağlıkta yüzde 0,5, ulaştırmada yüzde 0,5, eğlence ve kültürde yüzde 0,24, eğitimde yüzde 0,1 artış, haberleşmede yüzde 0,02, giyim ve ayakkabıda yüzde 6,95 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en yüksek TÜFE artışı 15,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre konutta yüzde 10,69, lokanta ve otellerde yüzde 9,52, giyim ve ayakkabıda yüzde 9,27 artış oldu.

Ocak ayında endekste kapsanan 437 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 266 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 129 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2013 yılı Ocak ayında ÜFE aylık bazda yüzde 0,18 düşerken, yıllık bazda ÜFE artışı yüzde 1,88, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 5,33 artış gösterdi.

Ocak'ta tarım sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,63 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,47 artış meydana geldi.

ÜFE'de Ocak'ta endekste yer alan 788 maddeden; 138 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 377 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 273 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri-

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri, Ocak'ta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,41 arttı.

Fiyatlar, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,85, enerji hariç yüzde 1,85, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,92, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 1,06, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 1 artarken, enerji hariç, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç, fiyatları yönetilen/yönlendirilen ürünler hariç, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,21, işlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,04, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 0,17 azaldı.

-TABLO-

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:AYLIK ENFLASYON

TÜFE

Aylar             2007   2008    2009    2010   2011   2012   2013  2007   2008    2009   2010   2011  2012  2013Ocak            -0,05    0,42    0,23    0,58   2,36     0,38  -0,18   1,00    0,80    0,29   1,85    0,41   0,56  1,65

Şubat            0,95    2,56    1,17    1,66   1,72    -0,09   0,43    1,29  -0,34    1,45   0,73    0,56

Mart              0,97    3,17    0,29    1,94   1,22      0,36  0,92     0,96   1,10    0,58   0,42    0,41

Nisan             0,80    4,50    0,65     2,35  0,61      0,08   1,21    1,68   0,02     0,60  0,87    1,52

Mayıs             0,39    2,12   -0,05   -1,15  0,15      0,53    0,50   1,49   0,64    -0,36   2,42  -0,21

Haziran          -0,11   0,32     0,94   -0,50   0,01    -1,49  -0,24   -0,36  0,11   -0,56 -1,43    -0,90

Temmuz          0,06   1,25    -0,71   -0,16 -0,03     -0,31 -0,73     0,58  0,25   -0,48 -0,41   -0,23

Ağustos          0,85   -2,34    0,42     1,15   1,76     0,26   0,02   -0,24 -0,30    0,40   0,73    0,56

Eylül              1,02    -0,90    0,62     0,51   1,55     1,03   1,03    0,45   0,39    1,23   0,75    1,03

Ekim             -0,13     0,57    0,28     1,21   1,60      0,17  1,81    2,60   2,41    1,83    3,27   1,96

Kasım             0,89   -0,03     1,29   -0,31   0,65      1,66  1,95    0,83   1,27     0,03   1,73   0,38

Aralık             0,15    -3,54    0,66     1,31   1,00    -0,12   0,22   -0,41   0,53   -0,30   0,58   0,38YILLIK ENFLASYON

TÜFE

Aylar          2007   2008    2009    2010   2011   2012    2013    2007   2008   2009   2010   2011    2012  2013


Ocak          9,37    6,44     7,90    6,30  10,80   11,13   11,88    9,93    8,17    9,50    8,19   4,90    10,61 7,31

Şubat       10,13    8,15     6,43    6,82  10,87     9,15   10,16    9,10    7,73   10,13   4,16  10,43

Mart         10,92   10,50    3,46    8,58  10,08     8,22    10,86   9,15    7,89    9,56    3,99  10,43

Nisan          9,68   14,56  -0,35   10,42    8,21    7,65    10,72   9,66     6,13  10,19    4,26  11,14

Mayıs          7,14  16,53  -2,46     9,21    9,63    8,06      9,23  10,74     5,24   9,10    7,17    8,28

Haziran        2,89  17,03  -1,86     7,64   10,19   6,44      8,60   10,61     5,73  8,37    6,24    8,87

Temmuz       2,08  18,41  -3,75     8,24   10,34   6,13      6,90   12,06     5,39  7,58    6,31    9,07

Ağustos        3,72 14,67  -1,04     9,03   11,00   4,56      7,39   11,77     5,33   8,33     6,65   8,88

Eylül            5,02 12,49    0,47     8,91   12,15   4,03      7,12   11,13     5,27   9,24     6,15   9,19

Ekim            4,41 13,29    0,19     9,92    12,58   2,57     7,70   11,99     5,08   8,62     7,66  7,80

Kasım          5,65 12,25    1,51     8,17   13,67    3,60     8,40   10,76     5,53   7,29      9,48  6,37

Aralık          5,94 8,11      5,93     8,87   13,33    2,45     8,39   10,06     6,53   6,40    10,45  6,16

Ocak ayı itibariyle yıllık fiyatlar, tarım sektöründe yüzde 7,57 düşerken, sanayi sektöründe yüzde 3,86 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı ÜFE sonuçlarına göre, fiyatlar Ocak ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,18 düştü, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1,88 artış gösterdi.

Tarım sektöründe fiyatlarda aylık yüzde 2,62, yıllık yüzde 7,57 azalma görüldü.

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Ocak ayında tarım, avcılık, ormancılıkta önceki aya göre fiyatlar yüzde 2,95 düşerken, balıkçılıkta da 13,24 artış oldu.

Yıllık bazda ise tarım, avcılık, ormancılıkta fiyatlar yüzde 8,03 geriledi, balıkçılıkta ise yüzde 14,41 arttı.

-Sanayi sektörü-

Sanayi sektöründe ise Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatlar yüzde 0,29, yıllık bazda ise yüzde 3,86 arttı. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre yüzde 5,47'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında geçen ay fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 2,77 artarken, elektrik gaz ve su sektöründe ise 0,59 oranında azalış görüldü. Aylık bazda imalat sanayi sektöründe fiyatlar yüzde 0,29 oranında arttı.

Bu sektörlerde yıllık artış da madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,89, imalat sanayinde yüzde 1,46, elektrik, gaz ve suda ise yüzde 21,61 oldu.

İmalat sanayinin alt sektörlerine bakıldığında da en fazla fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 6,07 ile tütün ürünleri imalatında görüldü.

-Sektörlere göre tüketici fiyatları-

TÜFE'de alkollü içecekler ve tütün grubu aylık bazda 14,26, yıllık bazda da 15,35 oranları ile ana harcama grupları arasında en yüksek artış kaydeden kalem oldu.

Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yaşanan diğer bir harcama grubu ise yüzde 10,69 ile konut oldu.

TÜİK rakamlarına göre sektörler ve alt sektörler itibarıyla Ocak'taki ÜFE ve TÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt gruplar                            Aylık (yüzde)          Yıllık (yüzde)


Üretici Fiyatları

Genel                                                     -0,18                     1,88

Tarım                                                     -2,62                    -7,57

Tarım, avcılık, ormancılık                            -2,95                    -8,03

Balıkçılık                                                 13,24                    14,41

Sanayi                                                    0,29                      3,86

Madencilik ve taş ocakçılığı                          2,77                      6,89

İmalat Sanayi                                            0,29                     1,46

Elektrik, gaz ve su                                     -0,59                   21,61Tüketici fiyatları

Türkiye                                                     1,65                     7,31

Gıda ve alkolsüz içecekler                             4,00                     6,85

Alkollü içecekler ve tütün                            14,26                    15,35

Giyim ve ayakkabı                                      -6,95                     9,27

Konut                                                       0,70                    10,69

Ev eşyası                                                  1,08                      5,37

Sağlık                                                       0,50                      2,10

Ulaştırma                                                   0,50                      3,93

Haberleşme                                               -0,02                      5,88

Eğlence ve Kültür                                        0,24                      1,39

Eğitim                                                        0,10                     4,97

Lokanta ve oteller                                        0,95                     9,52

Çeşitli mal ve hizmetler                                  1,71                     8,57

Türkiye'de Ocak ayı itibarıyla yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 8,13 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 baz yıllı tüketici fiyatları endekslerine göre, Ocak ayında yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,31 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artışın gözlendiği bölgeler yüzde 8,13 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'', yüzde 8,02 ile ''İstanbul'' ve ''Ağrı,Kars, Iğdır, Ardahan'' bölgeleri oldu. En düşük artış ise yüzde 5,9 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'' bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 7,81, İzmir'de yüzde 7,03 oldu.

Aylık ve yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı ve düştüğü bölgeler şöyle:(YÜZDE)

                                                                        AYLIK             YILLIK


    
TÜRKİYE                                                              1,65               7,31

(İstanbul)                                                            1,69               8,02

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)                                     1,86               8,13

(Balıkesir, Çanakkale)                                             1,53               7,54

(İzmir)                                                                1,60               7,03

(Aydın, Denizli, Muğla)                                           1,61               6,11

(Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)                               1,73               7,70

(Bursa, Eskişehir, Bilecik)                                        1,57               7,02

(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)                    1,75               7,47

(Ankara)                                                             1,70               7,81

(Konya, Karaman)                                                 1,52               6,21

(Antalya, Isparta, Burdur)                                      1,25               6,93

(Adana, Mersin)                                                    2,00              7,38

(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)                          1,49             5,90

(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)               1,75             6,74

(Kayseri, Sivas, Yozgat)                                          1,40             6,60

(Zonguldak, Karabük, Bartın)                                    1,92             7,51

(Kastamonu, Çankırı, Sinop)                                     1,69             6,29

(Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)                             1,92             7,22

(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)       1,52             7,70

(Erzurum, Erzincan, Bayburt)                                    2,06             7,82

(Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)                                      1,85             8,02

(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)                              1,49              7,50

(Van, Muş, Bitlis, Hakkari)                                       1,67              6,44

(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)                                    1,73              7,04

(Şanlıurfa, Diyarbakır)                                            2,69               7,53

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)                                 2,19               6,86