Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türk bankacılık sisteminde TL mevduatın yarıya yakınını 1 milyon lira ve üzerindeki mevduatlar oluşturuyor. Bu durum, Türkiye'de üst gelir grubundaki kişilerin ağırlıklı olarak mevduat enstrümanını tercih ettiğini de gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2012 yılında sektörde toplam 512 milyar 24 milyon lira tutarındaki yurt içi yerleşik TL mevduatın yüzde 46,4'üne tekabül eden 237 milyar 609 milyon liralık bölümünü 1 milyon lira ve üzerindeki mevduatlar oluşturdu.

Bankalardaki 250 bin-1 milyon lira arası ile 1 milyon lira ve üstündeki toplam 316 milyar liralık mevduatın, toplam TL mevduat içinde aldığı pay yüzde 62 civarında gerçekleşti.

Toplam 206 milyar 989 milyon liralık Döviz tevdiat hesaplarında ise 1 milyon lira ve üzerindeki büyüklük, bunun yüzde 55'ini oluşturan 114 milyar 611 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Sektördeki 512 milyar liralık TL mevduatta gerçek kişilerin payı 306 milyar lira olurken, 1 milyon lira ve üzerindeki yaklaşık 69 milyar liralık gerçek kişi varlığı, buradaki mevduat dilimleri arasında en yüksek ikinci dilimi oluşturuyor.

Toplam 250 bin lira ile 1 milyon lira arasında 63 milyar lira civarında varlığa sahip gerçek kişilerin, toplam TL gerçek kişi mevduatındaki payı yüzde 20 olurken, 1 milyon lira ve üzerindeki yaklaşık 69 milyar liralık mevduat dikkate alındığında 250 bin lira ve üstündeki 118 milyar lira düzeyindeki gerçek kişilere ait mevduatın bu grup içindeki payı yüzde 42'yi buluyor.

-Yurt içi yerleşiklerin, çoğunluğu altın hesaplarından oluşan kıymetli maden depo hesapları-

Bu arada, mevduat türlerinde çoğunluğu altın hesaplarından oluşan yurt içi yerleşik kıymetli maden depo hesapları varlık toplamı yaklaşık 18,3 milyar liraya ulaştı. Burada en büyük dilimi 5,5 milyar lira ile 50 bin ile 250 bin lira arasındaki kıymetli maden depo hesapları oluşturdu.

Bunu 10 bin ile 50 bin lira arasındaki 6 milyar liralık hesap takip etti, 250 bin ile 1 milyon lira arasındaki kıymetli maden depo hesapları varlık tutarı 2,4 milyar lira, 1 milyon lira ve üzeri varlık tutarı ise 2,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylelikle, 250 bin lira ve üzerindeki kıymetli maden depo hesapları varlık tutarı 3,7 milyar lira düzeyine ulaşmış oldu.

-51 milyon mudinin 10 bin liraya kadar mevduat hesabı bulunuyor-

Mudi sayısına bakıldığında ise 53,4 milyonun üzerindeki mudi içinde en büyük payı, 51 milyon civarındaki mudi ile 10 bin liraya kadar mevduat hesabı bulunanlar aldı. Bunu sırasıyla 10 bin ile 50 bin lira arası, 50 bin ile 250 bin lira arasındaki mudi izlerken, 250 bin ile 1 milyon lira arasında mevduat sahiplerinin sayısı yaklaşık 232 bin, 1 milyon lira ve üzerinde hesabı bulunanların sayısı ise yaklaşık 52 bin düzeyinde bulunuyor.

-Mevduatın yüzde 87'si vadesiz ve üç aya kadar mevduatta-

Geçen yıl sonu itibariyle Türkiye'de toplam 771 milyar 884 milyon lira mevduatın yüzde 87'si vadesiz ve üç aya kadar vadede toplanmış durumda. Toplam mevduatın 138 milyar 360 milyon lirasını vadesiz mevduat, 113 milyar 608 milyon lirasını 1 aya kadar vadeli mevduat oluşturdu.

Geçen yıl toplam mevduat en fazla olan 1-3 ay arası vadeli mevduatta toplanırken, 1-3 ay arası vadeli mevduatta toplam 419 milyar 894 milyon liralık mevduat bulunuyor ve toplam mevduatın yüzde 54,3'ünü oluşturuyor.

BDDK Başkanı Mukim Öztekin, 1 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile mevduata uygulanan stopaj ve ödenecek faize ilişkin mevduatın vadesinin uzamasını teşvik edici düzenlemeler yapıldığını anımsatmış, bu düzenlemelerin olası etkilerinin görülmesi için erken olmakla birlikte, mevduatın/katılım hesaplarının ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiğinini söylemişti.