Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında hazırlanan çeşitli tebliğ taslaklarını, internet sitesinde yayımlamayarak, kamuoyunun görüşüne açtı.

SPK açıklamasına göre, ''Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'', ''Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'', ''Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' ve ''Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı'' Kurul'un internet sitesinde yayımlandı. 

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince ikincil mevzuatın bir kısmının ilk altı ay içinde, bir kısmının bu yıl sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe konulması gerektiği de hatırlatıldı.