Advertisement

Et ve Balık Kurumu (EBK), yerli ve ithal ayrımı yapılmaksızın kurumun Adana (küçükbaş hariç), Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Sakarya, Sincan ve Yozgat kombinalarında bu yılın Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üretilecek büyük ve küçükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri, teklif toplamak suretiyle satılacak.
İhale, 11 Mart 2013 günü saat 14.00'da söz konusu kombinalarda yapılacak.
Öte yandan, aynı illerde 6 Şubat 2013 tarihinde yapılan ''Büyük ve küçükbaş hayvan sakatatları ile yan ürünleri satış ihalesi''nin iptal edildiği duyuruldu.