Advertisement

Türkiye'de 2012 yılında işsizlik oranı yüzde 9,2 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ''Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2012'' verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 milyon 518 bin kişi olarak belirlendi.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,6 puanlık düşüşle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılında işsizlik, yüzde 9,8 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de 2012 yılında tarım dışı işsizlik oranı, geçen yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 11,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ''Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2012'' verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 2012 yılında bir önceki yıla göre 97 bin kişi azalarak 2 milyon 518 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 11,1, kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 5,5 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 11,5 seviyesinde, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 17,5 olarak gerçekleşti. 

-İstihdam edilenler 711 bin kişi arttı- 

İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre 711 bin kişi artarak 24 milyon 821 bin kişiye yükseldi. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 46 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 757 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 24,6'sı tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 49,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,9 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan azaldığı görüldü. 

-İstihdam oranı yüzde 45,4- 

İstihdam edilenlerin oranı ise 2012 yılında, bir önceki yıla göre 0,4 puanlık artış göstererek yüzde 45'ten yüzde 45,4'e yükseldi.

Aynı dönemde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 50 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 71, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne dahil olmayanların sayısı ise 2011'de 26,8 milyon iken, 2012'de 27,4 milyona çıktı. 

-TABLO- 

TÜİK verilerine göre, 2005-2012 döneminde aylar ve yıllar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR         2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012
-----        ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ocak           11,8   12,1    11,3    11,6   15,5    14,5   11,9   10,2
Şubat          11,9   12,2    11,7    11,9   16,1    14,4   11,5   10,4
Mart            11,2   11,3    10,7    11,0   15,8    13,7   10,8    9,9
Nisan          10,4    10,3    10,1     9,9    14,9    12,0    9,9    9,0
Mayıs           9,6      9,2     9,2     9,2    13,6    11,0    9,4    8,2
Haziran         9,6      9,2     9,2     9,4    13,0    10,5    9,2    8,0
Temmuz        9,6      9,3     9,3     9,9    12,8    10,6    9,1    8,4
Ağustos        9,9      9,6     9,7    10,2   13,4    11,4    9,2    8,8
Eylül           10,1      9,5     9,9    10,7   13,4    11,3    8,8    9,1
Ekim           10,4      9,6    10,2    11,2   13,0    11,2    9,1    9,1
Kasım          11,0    10,0    10,5    12,6   13,1    11,0    9,1    9,4
Aralık          11,5    10,9    10,9    14,0   13,5    11,4    9,8

YILLIK          10,6   10,2    10,3    11,0   14,0   11,9    9,8    9,2

Türkiye'de en yüksek işsizlik oranı yüzde 12,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2012 sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'in Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı Düzey-1 hesaplamasına göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 12,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu bölge yüzde 6,1 ile Batı Karadeniz Bölgesi oldu.
Erkeklerde işsizlik oranının yüksek olduğu bölge yüzde 13 ile yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, kadınlarda işsizlik en yüksek olduğu bölge de yüzde 14,4 ile İstanbul Bölgesi'nde gerçekleşti.

En yüksek istihdam artışı da 282 bin kişi ile İstanbul Bölgesi'nde gerçekleşti. Buna karşılık en fazla istihdam azalışı Batı Karadeniz Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgede toplam istihdam geçen yıl önceki yıla göre 70 bin kişi azaldı.

Bölgelerdeki istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, tarım sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 55,2 ile Doğu Karadeniz, sanayi sektörünün payının en yüksek olduğu bölge yüzde 38 ile Doğu Marmara ve yüzde 36,7 ile İstanbul, hizmetler sektörünün payının en yüksek olduğu bölge ise yüzde 63,3 ile Batı Anadolu ve yüzde 62,7 ile İstanbul Bölgeleri oldu.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55,5 ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 73,5 ile İstanbul Bölgesi, kadınlarda ise yüzde 43,1 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

-26 bölgeye göre sonuçlar-

Türkiye'yi 26 bölgeye ayırarak yapılan Düzey-2 hesaplamasına göre ise kuramsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 18,1'ini barındıran İstanbul'un, toplam istihdamın da yüzde 18,1'ine sahip olduğu görüldü.

Çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 6,7 olan Ankara Bölgesi de toplam istihdamın yüzde 6,5'ine sahip oldu. İzmir Bölgesi'nin çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 5,7 iken, toplam istihdamın da yüzde 5,7'sine sahip oldu. Buna karşılık, çalışma çağındaki nüfusun yüzde 3,9'una sahip olan Şanlıurfa, Diyarbakır Bölgesi'nin toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 58,1 ile Zonguldak, Karabük, Bartın Bölgesinde gerçekleşti. Buna yüzde 56,9 ile Antalya, Isparta, Burdur Bölgesi izledi. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 28,8 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 35 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgelerinde oldu.

-Eğitim durumuna göre iş gücüne katılma oranı-

Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin işgücüne katılma oranı yüzde 19,7'de kaldı. Okuma-yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işgücüne katılma oranı yüzde 33,4, ilkokul mezunlarının işgücüne katılma oranı yüzde 51,4, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların işgücüne katılma oranı yüzde 46,2, genel lise mezunlarının işgücüne katılma oranı yüzde 51,9, meslek lisesi mezunlarının işgücüne katılma oranı yüzde yüzde 64,6 olarak belirlendi.

En yüksek işgücüne katılma oranı ise yüzde 79,1 ile yüksekokul ve fakülte mezunu grupta oldu. Bu çerçevede, veterinerlik mezunlarının yüzde 88,1'i, yaşam bilimleri mezunlarının yüzde 86,1'i, mühendislik mezunlarının yüzde 86,5'i, hukuk mezunlarının da yüzde 86,1'i iş yaşamında yerini aldı.

AA