Advertisement

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kuş gribi, kuduz ve şap hastalıkları nedeniyle öldürülen veya kestirilen hayvan sahiplerine, takdir edilecek kıymetlerinin tamamını tazminat olarak ödeyecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın konuya ilişkin ''Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı, hayvanlara uygulanacak kesim, itlaf ve imha işlemleri ile hayvan sahiplerine yapılacak ödemelerle ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz ve şap hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, belirlenen esaslara göre hayvanların sahiplerine tazminat ödenecek. Yarış atlarının kıymet takdirleri yapılırken damızlık ve yarış atı değeri dikkate alınmayacak. At bedeli olarak kıymet takdiri yapılacak.

Bu çerçevede, mallein testi uygulaması sonucunda veya bakteriyolojik ve serolojik muayenede ruam hastalığına yakalandıkları tespit edilen tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü, tüberkülin testi uygulaması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu, mezbahada kesim sonrasında sığır tüberkülozu hastalığının varlığı tespit edilen sığır karkaslarının takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü tazminat olarak ödenecek.
Bakteriyolojik muayene sonucunda sığır brusellozu hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile koyun ve keçi brusellozu hastalığına yakalandığı tespit edilen koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin onda dokuzu, sığır vebası, Afrika at vebası hastalıklarında, hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvar muayenesi sonunda teşhis konularak öldürülen sığır ve atların takdir edilecek kıymetlerin tamamı, kuş gribi hastalığında, hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildikten sonra öldürülen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı da tazminat kapsamına girecek.

Ayrıca, kuduz hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin takdir edilecek kıymetlerinin beşte dördü, şap hastalığında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde hastalığın açık belirtisini göstermesi sebebiyle veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen şap hastalığına duyarlı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı tazminat olarak ödenecek.

-Hayvanlara el koyma, kesim, ithaf ve imha

Yönetmelikle belirlenen tazminatlı hastalıklara yakalanan ya da hastalıktan şüpheli hayvanlara, tazminatı ödemek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından el konulacak ve bakım masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere, sahibine yediemin olarak teslim edilecek.
Bakanlık, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, tazminatlı hastalıklara yakalanmış ya da tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar hakkında kesim, itlaf ya da imha kararı verilebilecek.
Ancak kuduz hastalığında, kuduz hayvan tarafından ısırılan ya da hastalıktan şüpheli hayvanların sahipleri, hayvanların öldürülmelerine rıza göstermez ise sığırlar 6 ay, koyun ve keçiler 3 ay, masrafları sahibine ait olmak üzere karantinaya alınacak ve karantina süresince sahibine yediemin olarak teslim edilecek.
Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile Bakanlığın kesilmesini uygun gördüğü tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar 30 gün içerisinde kestirilecek.

-Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin tazminatı

Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden tazminat olarak ödenecek.
İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmi veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedellerinin tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenecek.

-Tazminat verilmeyecek durumlar

Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için tazminat ödenmeyecek.
Sahipleri tarafından hasta oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıkla oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için tazminat verilmeyecek.

Ayrıca, ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulamasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmeyecek.

Yerel kıymet takdir komisyonu, Bakanlık temsilcisi resmi veteriner hekim başkanlığında olmak üzere, mahallin mülki idare amirinin belirlediği bir üye ve hayvan sahibinin konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçeceği bir üyenin katılımı ile üç kişiden oluşacak.
Kurulan yerel kıymet takdir komisyonu rayiç bedelin tespitinde anlaşamadığı ve karar alamadığı takdirde mahallin mülki amirinin onayı ile yeni bir komisyon kurulacak ve karar oy çokluğu ile alınacak.
Yönetmelik 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

3,2 milyon tavuk itlaf edildi