Advertisement

Merkezi Yönetim Bütçesi geçen ay 1,4 milyar lira açık, Ocak-Şubat döneminde ise 4,5 milyar lira fazla verdi.

Maliye Bakanlığı, 2013 Şubat ayı ve Ocak-Şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yıl Şubat ayında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında artarak 32,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 12,6 oranında artarak 33,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ise bütçe gelirleri, 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 24,8 oranında artarak 69,4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 14,8 oranında artarak 64,9 milyar lira oldu.

Merkezi Yönetim Bütçesi'nden yılın ilk 2 ayında 64 milyar 881 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri ise 69 milyar 372 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı, 2013 yılı Şubat ve Ocak-Şubat dönemi Merkezi Yönetim Bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, geçen yılın Şubat ayında bütçe giderleri 30 milyar 159 milyon lira olurken, bu yılın aynı ayında yüzde 12,6 oranında artarak 33 milyar 948 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 oranında artarak 28 milyar 951 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri de şubat ayında, 2012'nin aynı ayına göre yüzde 18,1 arttı ve 32 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Şubat ayında 2 milyar 641 milyon lira açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi, 2013 yılı Şubat ayında 1 milyar 447 milyon lira açık verdi. Şubat'ta faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 azalarak 3 milyar 549 milyon lira oldu.

Aynı ayda faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında azalarak 4 milyar 997 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Bütçe giderleri-

2013 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 404 milyar 46 milyon liralık ödeneğin 33 milyar 948 milyon lirası kullanıldı. Şubatta faiz hariç giderler için öngörülen 351 milyar 46 milyon lira ödeneğin de yüzde 8,2'si kullanılarak 28 milyar 951 milyon lira gider gerçekleştirildi.

Personel giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında artarak 7 milyar 674 milyon lira oldu. Böylece 2013 yılı Şubat ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 97 milyar 224 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9'u kullanıldı.

Şubat'ta sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 1 milyar 282 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 16 milyar 791 milyon lira ödeneğin yüzde 7,6'sı bu ayda kullanıldı. Mal ve hizmet alım giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak, 2 milyar 67 milyon lira oldu.

Bu yılın Şubat ayında cari transferler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında arttı ve 14 milyar 805 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece, bütçede öngörülen 151 milyar 287 milyon lira ödeneğin yüzde 9,8'i bu ayda kullanıldı.

Söz konusu ayda sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 918 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 125 milyon lira oldu. Şubat ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 682 milyon lira, mahalli idare payları ise 2 milyar 881 milyon lira olarak gerçekleşti.

Şubat ayında 2 milyar 419 milyon lira sermaye gideri, 141 milyon lira da sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 563 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Vergi tahsilatı arttı-

Bu yılın Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 oranında artarak 27 milyar 582 milyon lira oldu.

Aynı ayda genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında artarak 3 milyar 434 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubat ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 667 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 816 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Şubat ayı gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 54,9, harçlar yüzde 47, özel tüketim vergisi yüzde 25, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 17,9, damga vergisi yüzde 16,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,9, kurumlar vergisi yüzde 12,6, gelir vergisi yüzde 6,2 oranında artış gösterdi.

Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 2,7 oranında azaldı.

-Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmeleri-

Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 900 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 492 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla da 14 milyar 711 milyon lira olarak gerçekleşti.

2012'nin Ocak-Şubat döneminde 56 milyar 506 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,8 oranında artarak 64 milyar 881 milyon lira oldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 28,6 oranında arttı ve 54 milyar 662 milyon lira olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azalarak 10 milyar 219 milyon lira oldu. 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde 55 milyar 606 milyon lira olan bütçe gelirleri de 2013 yılının aynı döneminde yüzde 24,8 oranında artarak 69 milyar 372 milyon lira olarak gerçekleşti.

-Personel giderleri 17,6 milyar lira-

Personel giderleri, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 oranında artarak 17 milyar 560 milyon lira oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında artarak 2 milyar 979 milyon lira olarak kaydedildi.

Netice itibarıyla personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumları devlet primi için yapılan toplam harcamalar, 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 876 milyon lira arttı.

Aynı dönemde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artarak 3 milyar 182 milyon lira oldu. Bu dönemde cari transferler de yüzde 32,7 oranında arttı ve 26 milyar 10 milyon lira olarak gerçekleşti.

2013 yılı Ocak-Şubat döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artışla 13 milyar 656 milyon lira transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 15 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri de 1 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mahalli idare payları ise yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 5 milyar 204 milyon lira oldu. Bu dönemde 2 milyar 730 milyon lira sermaye gideri, 144 milyon lira sermaye transferi yapıldı.
Borç verme giderleri 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 57 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri de aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında azalarak 10 milyar 219 milyon lira oldu.

-Bütçe gelirleri-

Yılın ilk iki ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 56 milyar 28 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 oranında arttı ve 11 milyar 59 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 195 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 91 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2013 yılı Ocak-Şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; özel tüketim vergisi yüzde 40,5, harçlar yüzde 37,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 34,9, damga vergisi yüzde 28,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 15,2, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,1, gelir vergisi yüzde 9,5, kurumlar vergisi yüzde 8,8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 5,2 oranında arttı.

Diğer taraftan, 28 Şubat 2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 21 milyar 631 milyon lira oldu.

AA