Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 yılında 318 milyar liralık vergi geliri hedeflediklerini belirterek, ''Bütçede bu hedefi mutlaka tutturmamız lazım ve bu ülkenin harcamalarının sağlıklı vergi gelirleriyle yapılması lazım'' dedi.

Bolu'daki bir otelde Gelir İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen ''Yıllık Değerlendirme ve Hedef Belirleme Toplantısı''nda konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenli olarak vergi idaresi başkanları ve defterdarlarla bir araya geldiklerini, hem geçmişin muhasebesini hem de geleceğe ilişkin vizyon belirlediklerini söyledi.

Ankara'da aldıkları kararların merkez ve taşra teşkilatının çabasıyla uygulandığına dikkati çeken Şimşek, ''Çok güçlü gelenekleri, teamülleri, güçlü teşkilatı olan bir bakanlığız. Maliye Bakanlığı, bu anlamda kamu yönetiminde önemli bir yere sahip. Bu nedenle bütün birimlerimizin birbiriyle uyumlu çalışması ve aynı vizyon ve hedeflere doğru güçlü bir irade ortaya koyması, bizim için çok önemlidir'' şeklinde konuştu.

Rize, Tunceli ve Erzincan'ın hem cari dönem tahsilat oranları hem de alacakların tahsilatında en başarılı iller arasında yer aldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'de cari dönem tahsilat oranının yüzde 91,2 ve kaynak tabanlı tahsilat hedef ortalamasının yüzde 50,25 olduğunu anlattı.

Rize'de cari dönem tahsilat oranının yüzde 99,97 ile yüzde 100'e yakın olduğuna işaret eden Şimşek, ''Kaynak tabanlıda da yüzde 85,9 olmuş. Tunceli'de yüzde 93,6 ve 64,6, Erzincan'da yüzde 93,1 ve yüzde 81,85 olarak belirlenmiş. Ülke genelinde aslında hedeflerimizi tutturduk ama defterdarlıklar itibarıyla baktığımız zaman bu hedefin çok gerisinde bir performans koyan birçok arkadaşımız var'' diye konuştu.

-Gönüllü uyumu-

Gönüllü uyumu önemsediklerini, defterdarların mükelleflerle yakın diyalog içinde olması gerektiğini vurgulayan Şimşek, bakanlık çalışanlarından yeni bir iş yeri açan mükellefleri tebrik etmelerini istedi.

Şimşek, gönüllü uyumda teknolojik imkanları da kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

''Elektronik vergi dairemiz var, beyannamelerin neredeyse yüzde 100'ünü elektronik ortamda alıyoruz. Yani eskiden defterdarlıklarda, vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşuyordu, artık o kuyruk dönemi beyanname anlamında kalmadı. Bu, çok önemli ama bunun da ötesine gittik. Parça parça genişletiyoruz. Birçok vergide aslında defterdarlıklara ya da vergi dairesi başkanlıklarına uğramadan mükelleflerimiz vergilerini verebiliyor. Aslında hedefimiz, hiçbir şekilde vatandaşı ayağımıza getirmemek.
Mümkün olduğunca bütün hizmetleri ya onun ayağına götürmek ya da elektronik ortamda bu imkanı sağlamak. Bizim için vatandaş memnuniyeti esastır. Bakıyorum, bugün çok rahat şekilde internet aracılığıyla motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok ödemeyi artık kredi kartıyla yapabiliyorsunuz.''

-''Vergi, 76 milyonun hakkı''-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığı önlemek amacıyla elektronik ticaretin kayıt altına alınmasına yönelik sistemi geliştirdiklerini bildirdi.

''2013 yılı bizim için çok önemli, 318 milyar liralık vergi gelir hedefimiz var'' diyen Şimşek, şunları dile getirdi:

''Bütçede bu hedefi mutlaka tutturmamız lazım, bu ülkenin harcamalarının sağlıklı vergi gelirleriyle yapılması lazım. Hiçbir ülke borçlanarak bir yere varamaz. Taşıma suyla değirmen dönmez, başkasının parasıyla bu işi yürütemeyiz. Bu ülkenin eğitimde, sağlıkta, altyapıda, araştırma ve geliştirmede son 10 yılda kat ettiği mesafe herkesin malumudur. Herkes görüyor ama şimdi geldiğimiz noktayı yeterli bulmuyoruz, çok daha ileriye bu ülkeyi taşıma konusunda iddialıyız.
İddialı hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için de sağlıklı vergi gelirlerine ihtiyacımız var. Vergilerin tahsil edilmesi de bizim temel önceliğimizdir. 2013 yılında 2012'yi aşmamızı ümit ediyorum. Neden? Çünkü bu sene ekonomik faaliyet düzeyinde de bir toparlanma söz konusu.''

Şimşek, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki daralma, bölgesel jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye'deki ekonomik faaliyet düzeyini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin geçen yıl mütevazi de olsa büyümeye devam ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin cari açığını daralttığını, enflasyonu son 44 yılın en düşük düzeyine indirdiğini ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Her ne kadar önceki yıllara göre çok güçlü olmasa da vatandaşlarımıza iş bulduk. 700 bin civarında ve kamu finansman dengelerini iyileştirmeye devam ettik. Dolayısıyla geçen sene makro bilançomuza baktığımız zaman küresel şartları da dikkate alırsak, 'iyi bir yıldı' diyebiliriz. Türkiye'nin son 10 yılda aşina olduğu rakamlara göre daha mütevazi rakamlardı ama biz 2013'den itibaren çıkış sürecinin içinde olacağız.
Tahsilatın etkinliğini artırmak için elinizde bazı enstrümanlar da var. Bunları da kullanmanız lazım. Vergi, 76 milyonun hakkı... Bu alacağı takip ederken tereddüte bile düşmenize gerek yok. Tabii ki gönüllülük esastır. Tüm çabalarımıza, iyi niyetimize ve diyaloglara rağmen mükelleflerimiz ödeme konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyorsa diğer enstrümanları da kullanmamız lazım.
Bunlardan bir tanesi elektronik haciz.''