Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilere göre, Kocaeli, ocak-şubat dönemindeki vergi gelirlerinden yüzde 66,9'luk tahsilat oranı ile ülke genelinde ilk sıradaki yerini korudu.

Genel bütçe gelirlerinde, 10 milyar 334 milyon 377 bin lira tahakkuk, 5 milyar 817 milyon 125 bin lira tahsilat gerçekleştiren Kocaeli, vergi gelirlerinden de 8 milyar 594 milyon 712 lira tahakkuk, 5 milyar 746 milyon 407 bin lira tahsilat yaptı.

Bu rakamlarla Türkiye genelinde toplanan vergi gelirleri tahsilatının yüzde 10,26'sını karşılayan Kocaeli, söz konusu oranla İstanbul ve Ankara ardından ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan il oldu.

-''Faizler, paylar ve cezaların tahsilat oranı yüzde 2,8 oldu''-

Kentte söz konusu dönemde, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin 1 milyar 280 milyon 644 bin liralık tahakkukunun, yüzde 27,8'ini karşılayan 355 milyon 797 bin lirası tahsil edilebildi.

Kocaeli'nin diğer vergi kalemleri arasında bulunan 1 milyar 707 milyon 999 liralık faizler, paylar ve cezaların tahsilat oranı yüzde 2,8 oldu.

Para cezalarının 1 milyar 100 milyon 526 bin liralık bölümü vergi cezalarından oluşurken, söz konusu tahakkukun sadece yüzde 1,6'lık kısmı karşılandı.

Kentte, 3 milyar 459 milyon 871 bin lira özel tüketim vergisi tahakkukunun yüzde 90,5'i toplanırken, uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerin 1 milyar 878 milyon 712 bin lira tahakkukun yüzde 100'ü tahsil edildi.

Kocaeli 1 aldı, 11 verdi

Kocaeli, ocak-şubat döneminde devletin kasasına 5 milyar 849 milyon 735 bin lira aktarırken, bütçeden 518 milyon 983 bin lira aldı. Bu rakamlarla Kocaeli'ye yapılan her 1 liralık harcama, 11,3 lira olarak geri döndü.

ocak-şubat döneminde, devletin kasasına 5 milyar 849 milyon 735 bin lira aktaran Kocaeli, bu tutarın 5 milyar 817 milyon 125 bin lirasını vergi gelirlerinden elde etti.

Söz konusu rakamlara göre, devletin kente yaptığı her 1 liralık harcama, 11,3 lira olarak geri dönerken, bütçeden 518 milyon 923 bin lira alan Kocaeli, Türkiye genelinde bütçeden en fazla harcayan iller sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

Kocaeli, söz konusu dönemde Türkiye genelinde devletin kasasına en fazla gelir sağlayan iller sıralamasında İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer alırken, Türkiye genelinde toplanan merkezi bütçe gelir tahsilatının yüzde 8,4'ü Kocaeli'den sağlandı.

Geçen yılın ocak-şubat dönemine göre, 59 milyon 162 bin lira daha fazla bütçeden pay alan Kocaeli, bu yılın aynı döneminde bütçe giderlerinin 350 milyon 923 bin lirasını personel giderleri, 61 milyon 671 bin lirasını sosyal güvenlik kurumları devlet primi giderleri, 47 milyon 508 bin lirasını mal ve hizmet alım giderleri, 11 milyon 198 bin lirasını da cari transferler giderleri oluşturdu.