Advertisement

Bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, yurtiçi benzin satışı yüzde 7,6, motorin satışı da yüzde 11,8 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2013 Ocak ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, söz konusu ayda rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 971 bin 32 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1 milyon 458 bin 840 ton olarak gerçekleşti. Rafinerici lisansı sahiplerinin, bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam üretimi yüzde 9,4 artarak 1 milyon 458 bin 840 ton oldu.
Aralık 2012 göre Ocak 2013'te ham petrol ithalatı yüzde 19 azalarak 1 milyon 231 bin 884 ton, motorin ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 574 bin 385 ton oldu. Ham petrol ithalatı, bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11 azalarak 1 milyon 231 bin 884 tona düşerken, motorin ithalatı yüzde 11,9 artarak 574 bin 385 tona yükseldi.

-1 milyon 69 bin 32 ton motorin satıldı-

Ocak ayında benzin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 207 bin 171 ton oldu. Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin havacılık yakıtları ihracatı, Ocak'ta 2012'in Aralık ayına göre yüzde 13,5 azalarak 152 bin 502 ton olurken, bu oran denizcilik yakıtlarında yüzde 44,6 azalışla 105 bin 372 ton olarak gerçekleşti.

Benzin ihracatı, bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 207 bin 171 ton oldu.
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin yurtiçi benzin satışları, Ocak 2013'te 134 bin 614 ton olarak gerçekleşirken, motorin satışları 1 milyon 69 bin 32 ton oldu.

Yurtiçi benzin türleri satışları bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 7,6 artarak 134 bin 614 ton olurken,motorin türleri satışları da yüzde 11,8 artarak 1 milyon 69 bin 32 ton olarak gerçekleşti.

-Kredi ve banka kartıyla satış 3,4 milyar lirayı buldu-

Bayilik lisansı sahipleri, Ocak 2013'te motorin türlerinin yüzde 76,48'ini, benzin türlerinin yüzde 99,43'ünü ve gazyağının ise yüzde 51,94'ünü pompa aracılığıyla satılırken, fuel oil türlerine ilişkin satışlar söz konusu ürünlerin istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin tankına giriş olmadan yapıldı.

Söz konusu ayda, istasyonlu bayiler aracılığıyla yapılan satışların yüzde 98,1'lik kısmını beyaz ürün (benzin ve motorin türleri) satışları oluşturdu. İstasyonsuz bayilerince siyah ürün satışlarının yüzde 70,52'lik kısmı kalorifer yakıtı satışlarından gerçekleşti.

Türkiye genelinde Ocak 2013'te kredi kartı ve banka kartı ile gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 10,20'lik ve yüzde 6,98'lik kısımları akaryakıt bayilerince yapıldı.

Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlem tutarlarının sırasıyla yüzde 10,89'luk ve yüzde 10,69'luk kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda aynı dönemde bayiler tarafından kredi ve banka kartları ile yaklaşık 3,4 milyar liralık akaryakıt satışı yapıldı.