Advertisement

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri, bu yılın Şubat ayında 2012'in aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılının Şubat ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı.

Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, hem ihracat hem de ithalat birim değer endeksi, Şubat 2013'te yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre gıda içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 0,7, yakıtlarda yüzde 1 oranında azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2 ve imalat (gıda içecek tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 1,6 oranında arttı.

İthalat birim değer endeksi, gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 11,2, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 3,3 oranında artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 2 oranında azaldı.

-İhracat miktar endeksi yüzde 4,6 arttı-

İthalat miktar endeksi, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8, ihracat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 4,6 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi yüzde 8,7, ithalat miktar endeksi yüzde 10,6 oranında arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat miktar endeksi yüzde 5,1, ithalat miktar endeksi yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi ana ürün grupları itibariyle geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 4 oranında artış görülürken, yakıtlarda yüzde 12,5 oranında azalış oldu.

İthalat miktar endeksi ise ana sektörlere göre gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 13,1, imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi ürünlerinde yüzde 8,1 oranında artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,5 yakıtlarda yüzde 1,5 oranında azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri, geçen yıl Şubat ayında olduğu gibi 2013 Şubat ayında da 97,4 olarak gerçekleşti.

AA