Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Köprü ve otoyolların halka arz edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması, ardından da yönetimi Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olacak bir şirket kurulması öngörülüyor.

Gelecek hafta TBMM'ye sunulabileceği belirtilen düzenlemeyle kurulacak bu şirket üzerinden halka arzın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Özelleştirme ihalesi iptal edilen köprü ve otoyolların halka arz edilmesine yönelik çalışma yapılıyor.
Bu kapsamda 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 29. maddesinde yer alan "Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bunlar üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklarının işletme hakkının verilmesi 4046 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

4046 sayılı Kanun kapsamında mevcut otoyolların işletme hakkının verilmesi imtiyaz sözleşmeleri ile düzenlenir" ifadesinin köprü ve otoyolların halka arzı önünde engel teşkil etmesi, yetkilileri harekete geçirdi.
Buna göre, sözü edilen kanunda yapılacak değişiklikle köprü ve otoyollar halka arz edilebilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından yönetimi Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olacak bir şirket kurulması, bu şirket üzerinden de halka arzın gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Değişikliğin gelecek hafta TBMM'ye sunulmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, köprü ve otoyolların bakım ve onarım çalışmalarının ise Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

-İhaleyi ÖYK iptal etmişti

Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği, bağlantı yolları ile birlikte, "Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu", "Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu", "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu", "Toprakkale-İskenderun Otoyolu", "Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu", "İzmir-Çeşme Otoyolu", "İzmir-Aydın Otoyolu", "İzmir-Ankara Çevre Otoyolu", "Boğaziçi Köprüsü" ve "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu" ile bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıkların tek paket halinde, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süreyle işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca nihai pazarlık görüşmeleri 17 Aralık 2012'de tamamlanmıştı.
Ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), en yüksek teklifi 5,7 milyar dolarla Koç Holding AŞ-UEM Group Berhad-Gözde GSYO AŞ Ortak Girişim Grubunun verdiği ihaleyi iptal etmişti.

-Özel şirketlerin halka arz süreci

Özel şirketler halka arz edilirken 9 aşamalı bir süreç izleniyor. İlk olarak şirket gerekli evrakları hazırladıktan sonra kayda alınmak için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), ilgili pazarda işlem görmek için de Borsa İstanbula (BIST) başvuruyor. Daha sonra Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna müracaat ediyor ve yatırımcıyı çekmek için tanıtım faaliyetlerine başlıyor.

İMKB ve SPK uzmanlarının şirket hakkında inceleme yaptığı süreçte halka arz ve borsada işlem görme başvurusundaki eksik bilgi ve belgeler tamamlanıyor ve bu aşamanın ardından şirket merkez ve üretim tesisleri uzmanlarca ziyaret edilerek yerinde incelemelerde bulunuluyor.

Payların Kurul kaydına alınması ve halka arzı süreçlerinin tamamlanmasından sonra satış sonuçları bildiriliyor. Süreç, şirketin borsa kotuna alınması ve işlem görmeye başlamasıyla tamamlanıyor.