Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye'de bankacılık sisteminde, Mart 2013 itibariyle çalışan erkek sayısı 93 bin 464, kadın sayısı ise 95 bin 284 oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ''Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Sayıları Mart 2013'' raporu yayımlandı.

Rapora göre, bankacılık sisteminde Ocak-Mart 2013 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 49 olurken, mevduat bankaları sayısı 32, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 4 olarak gerçekleşti.

Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 12 tanesi özel sermayeli ve 16 tanesi yabancı sermayeli banka olarak sıralandı.

-Şube sayısı 10 bin 381 oldu

Rapora göre 2013 ilk çeyrek itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, Ekim-Aralık 2012 dönemine göre 147 adet, geçen yıl ilk çeyrek dönemine göre 495 adet artarak 10 bin 381 oldu.

2012 yıl sonuna göre şube sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 39, özel sermayeli mevduat bankalarında 77, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 32 adet artarken, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 1 adet azaldı.

Ocak-Mart 2013 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 323 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.039, özel sermayeli mevduat bankalarında 431, yabancı sermayeli bankalarda ise 128 adet olarak gerçekleşti.

-Çalışan sayısı 188 bin 748'e yükseldi

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı Ekim-Aralık 2012 dönemine göre 2 bin 650 (yüzde 1,4 oranında), son bir yılda 7 bin 333 kişi (yüzde 4 oranında) artarak 188 bin 748 oldu.

2012 yıl sonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 14 kişi azalırken, özel sermayeli mevduat bankalarında 1.486, Fon bankasında 3, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 1.111, kalkınma ve yatırım bankalarında 64 kişi arttı.

Ocak-Mart 2013 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 27'si kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 49'u özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 21'i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3'ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 743 oldu. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 17 bin 191, özel sermayeli bankalarda 7 bin 675 ve yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 493 olarak gerçekleşti.

-Kadın çalışan sayısı

Rapora göre, Ocak-Mart 2013 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1'i ilköğretim, yüzde 17'si orta öğretim, yüzde 76'sı yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6'sı ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu.

Kamusal sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 83'ünü yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personelden oluştu. Bu oran, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 80 şeklinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,5 olurken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 43, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, Fon bankasında yüzde 37, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 33 düzeyinde gerçekleşti.

Kamu sermayeli bankalarda çalışan erkek sayısı 29 bin 357, kadın çalışan sayısı  22 bin 36 oldu.

Özel sermayeli bankalarda ise kadın çalışan sayısı 49 bin 870, erkek çalışan sayısı 42 bin 228 olarak belirlendi.

Bankacılık sektöründe çalışan erkek sayısı 93 bin 464 iken, kadın sayısı 95 bin 284 kişi oldu.