Advertisement

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, BDDK tarafından yapılacak incelemenin ardından şirketlere faaliyet izni verilecek. Şube açma izni almak üzere BDDK'ya başvuracak şirketin, her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Şirketin yurt dışında şube açma talebine izin verilebilmesi için şubenin bulunduğu ülke düzenlemeleri ve uygulamalarında, Kurumun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri edinmesine ve şubede denetim yapmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmaması şartı aranacak.
İzin tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt içi şubenin tescil ve ilan ettirilmemesi halinde, şube açılış izni geçersiz olacak.

-Standart oran

Şirketin öz kaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve bunun sürdürülmesi gerekecek.

Standart oranı sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama, faktoring veya finansman sözleşmesi yapamayacak.

Şirketin genel kuruluna sunulacak yıllık bilanço ve gelir tablolarının, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenmesi şart olacak.