Advertisement

ABD'de açıklanan Nüfus Sayımı Bürosu verilerine göre, ülkede yaşayan siyahların seçime katılım oranı beyazları geçti.

Kasım 2012 tarihi itibarıyla yapılan Current Population Survey anketine dayanan nüfus sayımı verileri, 2012'de yapılan başkanlık seçiminde ülke tarihinde ilk kez siyahların seçime katılım oranının beyazların önüne geçtiğini gösterdi.

Seçime katılan beyazların oranınında 1996'dan beri ilk kez düşme görüldüğünü ortaya koyan veriler, siyahların, özellikle ülkenin Orta Batı ve Güneydoğu bölgelerinde, seçime katılım oranında artış görülen ırk veya etnik grup olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'deki ırklar ve etnik grupların seçime katılım oranlarını gösteren en iyi hükümet veri kaynağı olarak kabul edilen nüfus sayımı analizine göre, seçme hakkına sahip siyahların 2008'de yüzde 64,7 olan seçime katılım oranı, 2012'de yüzde 66,2'ye çıktı. Buna karşılık Latin kökenli olmayan beyazların, 2008'de yüzde 66,1 olan seçime katılım oranı, 2012'de yüzde 64,1'e geriledi.

Latin kökenlilerin 2008'de yüzde 49,9 olan seçime katılım oranı 2012'de yüzde 48'e düşerken, Asya kökenli ABD'lilerin yüzde 47 olan katılım oranında ise değişiklik olmadı.