Advertisement

TMSF Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsili çerçevesinde Show TV ve BMC’yi satışa çıkartma hazırlıklarına başladı. Grubun borçları hesaplanarak tahsilat yapılacak 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),  kamu alacaklarını en kısa sürede ve en yüksek bedelle tahsil edebilmek amacıyla, çalışmalarını sürdürmektedir. İnterbank Borçlusu Çukurova Grubu’nun doğrudan veya dolaylı sahip oldukları varlıklarla ilgili inceleme ve araştırmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla iki şirketin yönetimini devralmış, 40 şirket 5 gerçek kişi ve bunlara ait menkul ve gayrimenkullere haciz işlemi yapılmıştır.

Çukurova Grubu firmaları ile Fon arasında Fon’a devredilen çeşitli bankalara ait alacaklar kapsamında ilk olarak 31.01.2003 tarihli Ana Sözleşme, 04.08.2004 tarihli Ek Sözleşme imzalanmış ve bu protokoller kapsamında borçlu gruptan toplam 2.147.601.677.- USD tahsilat sağlanmıştır. " denildi.