Advertisement

Göçmen politikaları ve nüfus yaşının gayrisafi yurtiçi hasılayı artırmak için gereken istihdam hareketini sınırladığını savunan ABD Hazine Bakanı Jacob J. Lew, dünya ekonomisinin ABD ve Avrupa'da daha hızlı büyümeye ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Clinton Küresel İnisiyatif toplantısında konuşan Lew, nüfus büyümesinin ABD'nin GSYH artışını yıllık yüzde 4'lere, Avrupa'nın ekonomik büyümesini de yıllık yüzde 1'lere çıkarabileceğini ifade etti.

Buna yardımcı olacak politikaların benimsenebileceğini, ancak özünde asıl parçanın demografi olduğunu ve bunun da göçmenlik reformuyla geliştirilebileceğini belirten Lew, Avrupa'da bu yönde bu kadar büyük bir açıklık görmekten şaşkınlık duyduğunu söyledi.

Obama yönetimi ve Kongre'nin yeni göçmenlik yasası çalışmaları, daha bağlayıcı sınır kontrolleri talep eden Senato'daki Cumhuriyetçiler'in engeline takıldı. ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'nin bu yıl ulaşılmış olan ABD'nin borçlanma limitinin yükseltilerek, geniş kapsamlı zorunlu harcama kesintilerinin yerine konulmasını istiyor.

Vergi artışlarıyla birlikte bu harcama kesintilerinin ABD'nin 2013'te büyümesini yüzde 2'ye indirieceğini savunan Lew, önümüzdeki yıl için daha hızlı büyüme öngördü ve altyapı harcamalarının artırılması planına destek verdi.