Advertisement

İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 10.1'e düştü. Şubat ayında yüzde 10.5 olan işsizlik oranının, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, yüzde 10.2 sevieysinde çıkması bekleniyordu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı. Mart ayında kentsel alanlarda işsizlik oranı yıllık bazda 0,1 puan artarak yüzde 11,7'ye, kırsal alanlarda ise 0,4 puan artarak yüzde 6,8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, ''2013 Mart Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın mart ayında 2 milyon 615 bin olan işsiz sayısı, 186 bin artarak 2013 yılı mart ayında 2 milyon 801 bine ulaştı.

Aynı dönemde istihdam ise 23 milyon 817 binden, 24 milyon 974 bine çıktı.

İşgücüne katılma oranı, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan artışla yüzde 50,2 olarak belirlendi.

2012 ve 2013 mart ayı itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:

                                                                 2012/Mart      2013/MartKurumsal Olmayan Nüfus (bin)                            73.326           74.183

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)                  54.438           55.325

İşgücü (bin)                                                   26.431           27.776

İstihdam (bin)                                                 23.817           24.974

İşsiz (bin)                                                        2.615            2.801

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)                            48,6             50,2

İstihdam Oranı (yüzde)                                        43,8             45,1

İşsizlik Oranı (yüzde)                                            9,9              10,1

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)                             12,1             12,3

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)                        17,4             19,3

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)                          28.007         27.549

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, mart ayında geçen yılın aynı ayına oranla 0,2 puanlık artışla yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın mart ayına ilişkin ''Hanehalkı İşgücü Araştırması'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mart ayında mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre 54 bin, işsiz sayısında da 39 bin kişilik artış görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puanlık artışla yüzde 51,1, istihdam oranı ise harhangi bir değişim göstermeyerek 46,3 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 9,4'a yükseldi. Ekonomik faaliyete göre istihdamda en fazla artış 62 bin kişi ile sanayi sektöründe yaşandı.

Tarım dışı işsizlik oranı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puanlık artışla yüzde 12,3, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,9 puanlık artışla yüzde 19,3 oldu. Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı ayına göre 857 bin kişilik artışla 74 milyon 183 bin kişiye, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 887 bin kişi artarak 55 milyon 325 bin kişiye ulaştı.

-Tarım dışı istihdam 1 milyon 62 bin kişi arttı-

İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 157 bin kişi artarak 24 milyon 974 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 95 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 62 bin kişi arttı.

Martta istihdam edilenlerin yüzde 22,9'u tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 50,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5, hizmetler sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,7 puan azaldı. Sanayi sektörünün payı ise aynı kaldı.

- İstihdam oranı yüzde 45,1 oldu-

İstihdam edilenlerin oranı, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,3 puanlık artış göstererek yüzde 43,8'den yüzde 45,1'e yükseldi. Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 64,'ü ücretli veya yevmiyeli, yüzde 4,8'i işveren, yüzde 19,1'i kendi hesabına, yüzde 12,1'i de ücretsiz aile işçilerinden oluştu.

- İşgücüne katılma oranı yüzde 50,2-

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, mart ayında 2012 yılının aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 50,2 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık artışla yüzde 70,8, kadınlarda ise 2,3 puanlık artışla yüzde 30,2 olarak gerçekleşti.

- Kayıt dışı çalışanlar 0,7 puan azaldı-

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Mart 2013'te geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 36,8 olarak kayıtlara geçti. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı, martta yıllık bazda yüzde 81,3'den yüzde 83'e yükselirken, tarım dışı sektörlerde yüzde 23,9'dan 23,1'e geriledi. Sosyal güvenlik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli çalışanların oranı ise martta 2012 yılının aynı ayına kıyasla 0,6 puan azalarak yüzde 19,9 oldu.


-TABLO-

TÜİK verilerine göre 2005-2013 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9 10,2 10,6
Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5 10,4 10,5
Mart 11,2 11,3 10,7 11 15,8 13,7 10,8 9,9 10,1
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12 9,9 9
Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11 9,4 8,2
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13 10,5 9,2 8
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1 8,4
Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2 8,8
Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8 9,1
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13 11,2 9,1 9,1
Kasım 11 10 10,5 12,6 13,1 11 9,1 9,4
Aralık 11,5 10,9 10,9 14 13,5 11,4 9,8 10,1
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11 14 11,9 9,8 9,2

 

 

-devam edecek-