Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kısa vadeli dış borç stoku nisan ayı sonu itibariyle 2012 yıl sonuna göre yüzde 21,2 oranında artışla 122,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Nisan sonu itibariyle, kısa vadeli dış borç stoku, 2012 yıl sonuna göre yüzde 21,2 oranında artışla 122,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 23,0 oranında artarak 83,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,4 oranında artarak 37,4 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2012 yıl sonuna göre yüzde 28,8 oranında artışla 37,6 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı yüzde 6,4 oranında artışla 9,3 milyar dolara yükseldi. Banka mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 29,9 oranında artışla 24,2 milyar dolar oldu. Diğer yandan, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında artarak 12,8 milyar dolara ulaştı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 24,5 oranında artışla 27,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2012 yıl sonuna göre yüzde 28,5 oranında artarak 14,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 20,6 oranında artarak 107,1 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,8 düzeyinde artarak 79,6 milyar dolar olurken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 16,7 artışla 42,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Nisan sonu itibariyle, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 51,6'sı dolar, yüzde 30,8'i euro, yüzde 15,7'si TL ve yüzde 1,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 31,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 12,0, Merkez Bankası'nın yüzde 2,1, özel sektörün ise yüzde 85,9 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

AA