Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları nisan ayı sonu itibariyle 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise 677,3 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, 2013 yılı nisan ayına ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

2013 Nisan sonu itibariyle Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2012 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 226,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 oranında artışla 677,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2012 yıl sonunda 418,3 milyar dolar iken 2013 yılı nisan ayında 450,8 milyar dolar oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2012 yıl sonuna göre 14,8 milyar dolar artışla 134,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, diğer yatırımlar kalemi ise 1,8 milyar dolar azaldı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2012 yıl sonuna kıyasla yüzde 8,7 oranında azalışla 22,0 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, Nisan 2013 itibariyle, yurt dışında yerleşiklerin yurt içinde doğrudan yatırımları (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2012 yıl sonuna oranla yüzde 3,1 oranında artışla 189,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisan 2013 itibariyle, portföy yatırımları 2012 yıl sonuna göre 20,7 milyar dolar artış gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2012 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 77,4 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 13,8 oranında artışla 71,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise 31,3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2012 yıl sonuna oranla 20,0 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,6 oranında artışla 72,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artışla 97,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Nisan 2013 itibariyle, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2012 yıl sonuna göre yüzde 22,4 oranında artışla 33,5 milyar dolara ulaşırken, TL mevduatı ise aynı dönemde yüzde 9,7 oranında artışla 12,8 milyar dolar oldu. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankasındaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları ise aynı dönemde 2012 yıl sonuna göre yüzde 5,7 oranında azalışla 6,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA