Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Avrupalı iki yetkili Almanya'nın, Euro Bölgesi kurtarma fonu sorunlu finansal kuruluşlara doğrudan yardım etmeden önce teminatsız tüm kreditörlerin zarar yazması için bastırıyor.

Avrupa Birliği sorunlu bankaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin geniş kapsamlı kurallar dizisi hazırlamaya çalışırken, Lüksemburg'da bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanları, özel sektör kreditörlerinin ne kadar zarar yazması konusunu tartışıyor. Bakanlar, bankaların bilanço tablolarına zarar vermeden 500 milyar Avrupa İstikrar Mekanizması'na başvurmadan önce yapabileceklerinde anlaşmanın yolunu arıyor.

Konuya dair bilgisi olan 2 kaynak Almanya, Finlandiya ve Hollanda'nın ESM'ye başvurmadan önce kıdemli kreditörlerden zarar yazmalarını talep edebileceğini söyledi. BU talep, Avrupa Komisyonu'nun küçük yatırımcıların zarar yazmasu gerektiği görüşüyle ters düşüyor.

Almanya'nın çabalarının sonuca ulaşması hâlinde bölgedeki banka kurtarmaları İrlanda, İspanya ve Hollanda uygulanan metodlardan çok, Güney Kıbrıs'ınkine benzeyerek. Tartışmalar, Euro Bölgesi bakanlarının hâlen bankacılık sektörü ile ülke borçları arasındaki bağı kırmakta zorlandıklaırnı gösterdi.