Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son yıllarda küresel birtakım sıkıntılara rağmen ciddi istihdam yaratarak ihracatını da arttırdığını söyledi.

Şimşek, Batman Kültür Merkezi'nde TİM rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, İhracat rakamlarının ilk defa Batman'da açıklandığını, bunun Batman'ın ihracatında yeni bir dönemin de başlangıcı olacağını kaydetti.

Batman'ın bundan 10 yıl önce sadece 599 bin dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Şimşek, "Son birkaç yıldaki gelişmelerden sonra ihracat geliri neredeyse 83-84 milyon dolara çıkmış. Ama bundan sonraki dönemde Batman ve Batman benzeri illerimiz inşallah bu işin motoru olacaklar, burada da milyar dolarlık ihracat rakamlarından bahseder olacağız. Bunun son derece gerçekçi bir tahmin olduğu kanısındayım" dedi.

-"İstihdam, yatırım ve ihracat açısından Türkiye çok başarılı bir 10 yılı geride bırakmıştır"-

Son 10 yılda AK Parti hükümetleri döneminde yakalanan istikrar ve güven ortamı ile birlikte yapısal reformların Türkiye'de büyük bir değişim ve dönüşümü sağladığına dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Ama aynı zamanda da büyük bir başarı öyküsü söz konusu olmuştur. Türkiye son 10 yılda reel olarak yıllık ortalama yüzde 5.1 büyümüştür. Ama dolar cinsinden kişi başına milli gelirde 3 katlık bir artış söz konusudur. Türkiye, son yıllarda küresel birtakım sıkıntılara rağmen, hem ciddi istihdam yaratmıştır hem de ihracatını ciddi anlamda artırmıştır. 2007 sonundan bu yana Türkiye 4.9 milyon vatandaşımıza iş, aş bulacak ortamı sağlamıştır. İstihdam, yatırım ve ihracat açısından Türkiye çok başarılı bir 10 yılı geride bırakmıştır. Bu başarıda yapısal reformların katkısı çok büyük ve ihtiyatlı maliye politikalarının etkisi de önemlidir. 10 yıl önce Türkiye'nin kaynakları faize gidiyordu. Toplanan vergi gelirlerinin yüzde 86'sı faizlere gidiyordu. Türkiye'nin bütçe açığı o dönemde milli gelirin yüzde 11'i civarındaydı. Geçen yıl biz bunu yüzde 1'e kadar düşürdük."

Bakan Şimşek, 2012 yılında OECD ülkelerinin ortalama kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 108, Türkiye'de ise yüzde 36 olduğunu belirterek, Türkiye'nin makro ekonomik dengelerinde ciddi iyileşmeler sağladığını anlattı.

İhracata ürün ve pazar anlamında çok ciddi bir çeşitlenme söz konusu olduğuna işaret eden Bakan Şimşek, "Ürün bazında 1 milyar dolar ve daha fazlası ihraç ettiğimiz ürün sayısı 9'dan 30'a çıkmıştır. Yine 1 milyar dolar ve daha fazla ihracat yaptığımız ülke sayısı 8'den 34'e çıkmıştır. Türkiye ihracatını içerik olarak da, çeşitlendirme anlamında da ciddi bir şekilde arttırmıştır. Bu başarı en büyük ticaret ortağımız olan AB'de devam eden derin bir krize iç talepteki daralmaya rağmen sağlanmıştır" dedi.

Bakan Şimşek, AB'nin Türkiye ihracatındaki payının 2007'de yüzde 56 civarında olduğuna değinerek, geçen sene bunun yüzde 38.8'e kadar düştüğünü bildirdi.

Bu rakamın, Türkiye'nin bu dönemde bu çeşitlendirmeyi yapmaması halinde ne kadar daha büyük sıkıntılar yaşayacağını göstermesi açısından manidar olduğunu söyleyen Şimşek, "Çünkü biz bu dönemde Ortadoğu ve Afrika bölgesinde toplam ihracatımızın içerisindeki payını yüzde 12'den yüzde 32'ler civarına kadar çıkardık, dolayısıyla bu çok önemli. Ama en önemli konu bizim küresel katma değer zincirinde yukarılara çıkmamız. Orta ve yüksek teknolojideki ihracatı artırmamız lazım. Nasıl ki Batman kilogram başına ihracatını 30 sentten Türkiye ortalamasına 1.5 dolara çıkartmak durumunda ise ve Batman'a sanayi yatırımlarını çekmemiz gerekiyorsa ki bu ihracata da dönüşecektir. Türkiye'nin de dünyayla bu noktada bu farkı hızlı bir şekilde kapatması gerekiyor" diye konuştu.

- Yeni teşvik sistemi-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başarı sağlanan yeni bir teşvik sistemeni uygulamaya koyduklarını, bu teşvik sisteminde özellikle ihracatın artmasına yönelik olarak Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına yönelik olarak yeni bir teşvik konsepti getirdiklerine değindi.

Gelecek 10 yılın temellerini sağlıklı bir şekilde kurguladıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Yeni teşvik sistemi, ARGE perspektifimiz son derece önemli. Ama tabii bunlar tek başına yetmez. Bizim temel önceliğimiz insanımız. Biz insanımıza, beşeri sermayemize, yani asli sermayemize şu anda çok ciddi yatırım yapıyoruz. 1980'li yıllarda da, 1990'lı yıllarda da hatta bizim dönemde de bu bölgeye çok ciddi teşvikler verildi. Fakat bu teşvikler geçmişten yakın döneme kadar arzulanan sonuçları doğurmadı. 1980'li, 1990'lı yıllardan bahsediyorum. Bir sebep yetişmiş eleman eksiğiydi. Hem ara eleman hem üniversite anlamında yetişmiş eleman konusunda sıkıntılar vardı. Buraya tabii ki nitelikli eleman çağırabilmek, kazandırabilmek geçmişte mümkün olmamış. Batman'den bahsedeyim. Her ilimizde de böyle bir üniversite açtık. Teknik okullara öncelik verdik. Şu anda Batman'da 8-10 bin civarında meslek liselerinde eğitim gören kardeşimiz var. Aynı şekilde bir üniversitemiz var, hızlı bir şekilde gelişiyor. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün kim 100 liralık yatırım yaparsa devlet olarak biz 116 liralık destek veriyoruz. Bu çok ciddi bir destek."

- Çözüm süreci, huzur ve güven-

Şimşek, teşvikte bütün desteklere, bugüne kadar bütün bu çabalara rağmen arzulanan performansın yakalanamadığını, bunun nedeninin de bölgede huzur ve güven ortamında sıkıntılar yaşanmış olması olduğunu ifade etti.

Şimdi çözüm süreci ile bu konuda da Türkiye'nin çok önemli bir eşiği yakaladığını vurgulayan Şimşek, "Son aylarda bu bölgemizde yakalanan huzur ve barış ortamıyla güven, istikrarla birlikte yatırımlarda çok ciddi bir artış söz konusudur. Geçen hafta pazar buradaydık. Gıda anlamında önemli bir yatırımın temelini attık. İnanıyorum ki bu bölgede uzun yıllardır devam eden sulama yatırımları, baraj yatırımları şimdi yavaş yavaş meyvelerini verecek" dedi.

Gaziantep'in yaptığını gelecekte Batman'ın da yapacağına inandığını ve o girişimcilik ruhunu gördüğünü ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batman'da 130'un üzerinde girişimcimiz var. Özellikle emek yoğun sektörlerde bu bölge çok yoğun şansa sahip. Batman'da bütün tekel depolarını tekstil atöyelerine tahsis ettik. Onunla da yetinmedik, tekstil kenti kurduk şimdi oralara fabrikalar yapılıyor ama bunlar yetmeyecek. Üniversitenin olduğu bölgeye yaklaşık 5 milyon metrekarelik 2. bir OSB kuruyoruz. önümüzdeki 50 yılın altyapısını hazırlıyoruz; Çünkü Batman kabına sığmayacak. Bu bölge çözüm süreciyle birlikte Türkiye'nin kalkınmasına çok güçlü bir motor görevi yapacak. Önümüzdeki 10 yılın çıkışı da bu bölgeden olacak."

- Küresel kriz-

Şimşek, son 10 yılda Türkiye için önemli olumsuz birtakım küresel gelişmeler yaşandığını, önümüzdeki 10 yılı bugünden şekillendirmek üzere yeni trendlere girdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz 10 yılda emtia fiyatlarının inanılmaz bir hızla arttığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu Brezilya ve Rusya'daki gibi. Bölgemizdeki, Latin Amerika'daki gibi birçok gelişmekte olan ülkeyi olumlu etkiledi. Emtia fiyatlarının özellikle enerji fiyatlarının hızla yükselmesi bu ülkelerin hızlı bir şekilde büyümesine, dış dengelerini, bütçelerini iyileştirmelerine katkıda bulundu. Ama emtia fiyatları anlamında Türkiye çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Çünkü, bizim enerji ithalatımız 9 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıktı. Şimdi bu dönemin sonuna geldik. Artık emtia fiyatlarının son 10 yıldaki hızıyla artma ihtimali son derece düşüktür. Bu rüzgarı arkasına alıp da çıkış yapan ülkeler için daha sıkıntılı bir dönem söz konusu. Türkiye açısından bakarsanız tersi söz konusudur. Emtia fiyatlarının bu kadar hızlı artmadığı bir 10 yılda Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecektir. Yine küresel ekonomi açısından son 10 yıla global likiditenin bol olduğu bir dönem diye atıfta bulunmak doğru olur. Özellikle gelişmiş ülkeler bu son girdikleri krizden çıkmak için inanılmaz düzeyde para basma yoluna, likiditeyi artırma, para politikasını kullanma yoluna gittiler. Çok ciddi bir borç batağındalar gelişmiş ülkeler. Bunun tabii ki gelişmekte olan ülkelere olumlu, olumsuz etkileri olacak. Bu önümüzdeki 10 yılda muhtemelen bu şekilde devam edecektir. Özellikle büyümemizi güçlü bir şekilde devam ettirecek birtakım yaklaşımlar içerisine girmemiz gerektiği de açıktır."

- Gezi Parkı olayları-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bu bölgede sadece ekonomisi ve refah artışıyla değil, demokrasisiyle ve sorunları bu çerçevede çözümüyle de örnek olma sürecinde olduğunu vurgulayarak, bu nedenle son dönemde çok masumane gösterileri, Türkiye'de yeni fitne, şiddet ortamları yaratmak için uğraş veren kesimlere prim verilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Milletimizin şu anda gösterdiği basireti göstermesi lazım. Buradaki çözüm sürecine dört elle sarılması ve provokasyonlara gelmemesi lazım. Fitnecilere hiçbir şekilde imkan sağlamaması lazım" diyen Bakan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz nasıl 28 Avrupa ülkesiyle arayı kişi başına milli gelirde büyük bir şekilde kapattıysa, şimdi Batman'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'nin batısıyla arayı kapatma zamanıdır. Ama bu ara kapatma Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle ara kapatmasının motoru olacaktır. İşte huzurun, güvenin ve istitkrarın getireceği budur. Bölgemizde ciddi jepolotik gerginlikler, çok ciddi çalkantılar var bizim çok daha uyanık olmamız lazım. Türkiye gerçekten evini düzene koymuştur. Artık kamunun, devletin dış şoklara kırılganlığı azalmış, direnci artmıştır. Şimdi özel sektörümüzü güçlendirme zamanıdır. siyasi istikrar çok önemlidir, herşeyin başı siyasi istikrardır. Onun için bizim siyasi istikrarımıza, iç huzurumuza sahip çıkmamız lazım."