Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin 52. ve 54. maddeleri uyarınca hazırlanan ve bugün 28702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ ile Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları hariç olmak üzere yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasların düzenlendiği belirtilen açıklamada "Münhasıran portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarının kurucusu ve yöneticisi olacağı, fon portföylerinde yer alan varlık ve işlemlerin ise portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşlar tarafından saklanacağı düzenlenmektedir" denildi.

- Tek bir içtüzük ile "şemsiye fon" kurulabilecek-

Açıklamada, Tebliğ ile getirilen yeni yapıda, tek bir içtüzük ile "şemsiye fon" yapısı ile yatırım fonu kurulabileceği, belirli sınıflara ayrılan şemsiye fon türleri altında farklı stratejilere sahip fonların ise sadece izahname ve yatırımcı bilgilendirme dokümanı düzenleyerek pay ihraç edilebilmesine imkan sağlandığı ifade edilerek, "Azami fon tutarı belirlenmesi uygulaması kaldırılmış olup, böylelikle açık uçlu fon yapısına geçilmektedir" denildi.

- Faizsiz yatırım araçlarını tercih edenler için ilk defa bir fon türü tanımlandı-

Tebliğ ile fonların yatırım yapılabileceği varlıklar çeşitlendirilirken, fon kuruluş işlemlerini hızlandıracak mekanizmalar kurulmakta, yatırımcıların tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak fon türleri ana gruplar şeklinde belirlenmekte ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyumlu olarak yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen "Yatırımcı Bilgilendirme Dokümanı" düzenlendiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcıların yatırım fonlarının sunduğu avantajlardan yararlanabilmeleri için, ilk defa yeni bir fon türü olarak 'Katılım Fonu' tanımlanmaktadır. Katılım fonları, fon toplam değerinin tamamı kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar olarak tanımlanmaktadır."